Voor u als opdrachtgever

Het op sterkte krijgen van uw Raad van Toezicht, bestuur of directieteam, dat is ons vak. Vaak door het zoeken en selecteren van de juiste nieuwe mensen, maar ook regelmatig door het bieden van coaching, advies of interventie binnen bestaande teams.

Kort samengevat bieden wij:

Aanpak

Het succesvol zoeken en selecteren van passende kandidaten en het vervolgens benoemen en goed laten ‘landen’ van de eindkandidaat in uw organisatie staat of valt bij een professionele en zorgvuldige aanpak. Wij kunnen u die aanpak bieden en hebben daarin jarenlange ervaring. We helpen met het scherpstellen van de vraag, het doeltreffend en professioneel begeleiden van het zoek- en selectieproces.

Wij zoeken voor u de kandidaat die past bij het type vraagstuk, fase van organisatieontwikkeling, ambitieniveau en gewenste organisatiecultuur. Wij bieden u de keuze uit meerdere kandidaten die goed zijn voorgelicht over wat er in uw organisatie speelt, complementair zijn aan toekomstige collega’s en die op een gedegen manier zijn geselecteerd en beoordeeld voor de rol die van hen wordt verwacht.

Werving en selectie is in onze optiek een ambacht dat met gevoel en verstand van mensen en organisaties z’n beslag krijgt. Naast een scherp oog voor proces en resultaat is een sterke inhoudelijke oriëntatie kenmerkend voor onze manier van werken. Gebaseerd op kennis van branchespecifieke uitdagingen en werkend met een open en onderzoekende blik.

Wij waken er voor om u alleen met kandidaten in contact te brengen die alles wat u vraagt al eens hebben gedaan. Risicomijdend gedrag kan in werving tot grote risico’s leiden. Het uitsluitend rekruteren vanuit het zogenaamde old-boys network is bij ons dan ook niet aan de orde. In de selectie daarentegen zijn we kritisch en dragen we bij aan een goed onderbouwde keuze.

Graag spreken wij vrijblijvend met u door wat we voor u kunnen betekenen. Als u besluit met ons in zee te gaan starten we met een uitgebreide intake. Vervolgens komen we met een voorstel en leggen we de met u overeengekomen aanpak vast in een opdrachtbevestiging. Wij committeren ons aan het gezamenlijk met u bereikte resultaat, ondermeer door onderscheidende garantieafspraken te maken en daar waar gewenst ondersteuning te bieden in de vorm van coaching en/of schaduwmanagement te organiseren.

Voor u als kandidaat

Het is onze ambitie om in werving & selectie het verschil te maken. Voor onze opdrachtgevers, maar zeer zeker ook voor u als kandidaat. Het verschil maken zit hem vaak in kleine dingen. Zoals tijd en aandacht.

Wij luisteren en denken met u mee. Over of dit het juiste moment is om van baan te veranderen. Of de functie waarop u solliciteert (of overweegt te solliciteren) vanuit uw perspectief u het juiste te bieden heeft. Of de kritische succesfactoren in de geboden loopbaanstap u voldoende helder zijn. En als u besluit zich kandidaat te stellen, zijn wij altijd transparant over de procedure en de afwegingen en keuzes die daarin vervolgens worden gemaakt. Wij nemen de tijd om feedback te geven en schromen niet om oprecht kritisch te zijn. Kortom, of u nu uiteindelijk de ‘eindkandidaat’ blijkt te zijn of niet, u wordt bij ons te allen tijde serieus genomen en met zorg en integriteit tegemoet getreden.

loopbaanoriëntatie

Wij voeren loopbaangesprekken met bestuurders, managers en professionals die reeds werkzaam zijn in de publieke sector of die een overstap vanuit andere branches naar deze sector overwegen. U kunt zich hiervoor bij ons aanmelden en wij nodigen u dan uit bij ons op kantoor in Wageningen waar u in een discrete omgeving met ons van gedachten kunt wisselen. Indien gewenst kunnen wij u ook op andere locaties in het land ontmoeten.

solliciteren

De meeste vacatures die wij in behandeling hebben publiceren wij op onze website. In enkele gevallen kunt u door ons worden benaderd voor posities waarbij de procedure een vertrouwelijk karakter heeft en dan staat de vacature niet op de site vermeld. U kunt van elke vacature, ongeacht of die is gepubliceerd, een uitgebreide profielschets opvragen en indien gewenst ook telefonisch aanvullende informatie krijgen. U krijgt altijd binnen drie dagen een bevestiging van uw sollicitatie met een korte schets van de tijdsplanning. Binnen een week na het verstrijken van de responstermijn krijgt u bericht over het vervolg van de procedure.