Willem Almekinders
Willem Almekinders

Ik heb DirectieWerf in 2009 opgericht als netwerkorganisatie van ervaren zelfstandige adviseurs. Aanvankelijk koos ik voor een brede benadering van organisatieontwikkeling vanuit het concept van de ´scheepswerf´ waarin ik samen met een aantal collega´s alle aspecten van bouwen, ontwikkelen en onderhouden van mensen en organisaties aan bod liet komen. Inmiddels ligt mijn focus op het vraagstuk van vernieuwing en professionalisering van bestuur en toezicht in zorg, onderwijs en volkshuisvesting. Meestal krijgt dit vorm in werving & selectie en executive search opdrachten, maar ook in begeleidingsvragen rond (zelf)evaluatie en organisatieadvies bij inrichting van de topstructuur van organisaties. Over het algemeen werk ik alleen, maar daar waar nodig schakel ik collega´s met specifieke complementaire expertise in.

Ik heb Nieuwe en Theoretische Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en organisatiekunde en verandermanagement bij SIOO. Mijn professionele bagage heb ik verder verrijkt met de opleidingen Transactionele Analyse en Systemisch Werken. Werken en leren gaan steeds hand in hand en voortdurende reflectie en zelfreflectie maakt een vanzelfsprekend deel uit van mijn professionele ontwikkeling. Inmiddels ben ik 27 jaar actief als adviseur en word ik gewaardeerd om mijn zorgvuldige manier van werken en mijn vermogen om organisaties en mensen ´te lezen´ en ook het niet gezegde te horen en waar te nemen en daar kritische vragen over te stellen. Kenmerkend zijn de langlopende adviesrelaties waarin aandacht, vertrouwen en klanttevredenheid centraal staan en de basis vormen voor vervolgopdrachten.