Amstelwijs is een stichting voor openbaar primair onderwijs, bestaande uit 11 scholen. De stichting verzorgt met ongeveer 350 personeelsleden het onderwijs aan ruim 3300 leerlingen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel.

De besturingsfilosofie van Amstelwijs is gebaseerd op het Rijnlands Denken en Waarderend Samenwerken. Wij willen onze doelen bereiken door: ‘verbinding en vertrouwen’, ‘gedeelde visie’, ‘sturen op gedrag en proces’, ‘horizontale wederzijdse beïnvloeding’. In dat kader heeft Amstelwijs een richtinggevende visie. Een visie die ons verbindt, inspireert, motiveert en drijft. Maar tegelijkertijd ook een visie die iedere school op haar eigen passende manier mag invullen.

De Stichting werkt met het Raad-van-toezichtmodel en wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vier leden en een voorzitter.

Stichting Amstelwijs zoekt met ingang van 10 juli 2024 een:

Voorzitter Raad van Toezicht

Ervaren toezichthouder met een hart voor het primair onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel

Profiel:

Naast de generieke functie eisen voor de raad van Toezicht voldoet de gezochte kandidaat aan de volgende kenmerken:

  • een academisch denk- en werkniveau;
  • is een generalist die in staat is alle aandachtsgebieden te overzien en de goede vragen weet te stellen;
  • heeft ervaring als bestuurder of directeur van een grote organisatie van professionals;
  • heeft ervaring met het inrichten van gedragen bestuurlijke- en veranderprocessen;
  • heeft ervaring met toezichthouden en kennis van de actuele ontwikkelingen rondom het professioneel toezichthouden;
  • heeft ervaring met voorzitterschap in horizontale verhoudingen;
  • is gericht op samenwerking en onze publieke taak;
  • heeft een verbindend vermogen, is integer en open;
  • heeft het lef om kritisch te zijn, grenzen te trekken, voor leerlingen/het onderwijs belangrijke ambities te ondersteunen;
  • heeft voldoende tijd beschikbaar voor de voorzittersrol naast reguliere RvT-taken.

Amstelwijs streeft bij de samenstelling van de RvT naar een afspiegeling van de diversiteit zoals deze in haar scholen tot uiting komt. Bij voorkeur zijn leden van de RvT woonachtig in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Interesse?

De volledige profielschets treft u hier: profielschets voorzitter RvT 2024 def 15-4

Stichting Amstelwijs wordt in deze procedure begeleid door Willem Almekinders. Voor aanvullende informatie omtrent de procedure kunt u telefonisch contact opnemen op 06-20723398. Uw brief en cv ontvangen wij graag vóór 13 mei 2024, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, per e-mail: info@directiewerf.nl.