Stichting Cedergroep omvat vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen (Mijdrecht en Vinkeveen). De Cederscholen bieden algemeen vormend onderwijs op vmbo-t of mavo, havo- en vwo- (atheneum en gymnasium) niveau aan circa 6.000 leerlingen.

Op de Cederscholen zijn alle leerlingen en medewerkers welkom, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging (inclusiviteit). De identiteit van de onderwijsgroep wordt vorm gegeven op een manier die past bij de samenleving van nu. De scholen staan open voor verschillende opvattingen en leren de leerlingen daar mee om te gaan. De Cedergroep gelooft in de kracht van het verschil.

Op de Cederscholen is elke leerling uniek. De scholen gaan niet uit van de beperking van een leerling, maar zien voor elke leerling kansen. Met alle ervaring slagen de scholen erin vele leerlingen te laten doorstromen naar het best passende schoolniveau. In de komende jaren gaan de scholen daarmee door. De Cederscholen bieden kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. De leerlingen worden optimaal voorbereid op de toekomst. Het onderwijs sluit goed aan op een vervolgopleiding, biedt leerlingen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de samenleving, en maakt hen in de toekomst kansrijk op de arbeidsmarkt.

De Stichting werkt met het Raad-van-toezichtmodel en wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vier leden en een voorzitter.

Stichting Cedergroep zoekt vanwege het aflopen van de zittingstermijn met ingang van 1 oktober 2022 een:

Voorzitter Raad van Toezicht

Ervaren toezichthouder met kennis van onderwijs en verbindende kwaliteiten

 

Profiel:

  • Kan sturing geven aan de informatieverzameling, oordeels- en besluitvorming in de RvT en beschikt daartoe over voorzitterservaring;
  • Is bekend met de methodiek van modern vraaggestuurd toezichthouden;
  • Kan zorgen voor een prettige en vruchtbare samenwerkings- en communicatiecultuur: open, constructief, opererend op basis van vertrouwen maar vermijdt indien noodzakelijk tegenstellingen niet;
  • Kan zo nodig als crisismanager optreden in eventuele situaties waarin een actieve rol van de RvT gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk;
  • Dient te beschikken over ruime (toezichthoudende/bestuurlijke) ervaring bij voorkeur opgedaan in een onderwijsinstelling;
  • Is maatschappelijk betrokken, bij voorkeur nog actief werkzaam, maar dient wel goed bereikbaar te zijn voor de taakvervulling;
  • Heeft voldoende tijd voor een goede vervulling van zijn/haar taak. Hierbij dient u naast de reguliere vergaderingen en commissievergaderingen rekening te houden met ingelaste calls, eigen scholing, gezamenlijke scholing, schoolbezoeken;
  • Heeft bij voorkeur een aantoonbare band met de identiteit van de scholen en/of heeft ervaring met identiteitsvraagstukken;
  • Heeft geen zakelijke relatie of belangenverstrengeling met de Cedergroep.

 

Van belang is dat binnen de Raad van Toezicht sprake is van diversiteit in persoonlijke achtergronden, waarbij gedacht wordt aan sekse, leeftijd, achtergrond/identiteit/cultuur, deskundigheden en vakbekwaamheden en netwerken. De raad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de diversiteit zoals deze in haar scholen tot uiting komt. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om met respect en inlevingsvermogen te kijken vanuit deze verschillende culturele perspectieven. Aangezien de Raad evenwichtig is samengesteld gaat er voor deze posities geen specifieke voorkeur uit naar een man of een vrouw.

Interesse?

Deze procedure is succesvol afgerond.