De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Wij begeleiden mensen die vanwege een (ernstige) psychiatrische aandoening ondersteuning nodig hebben. Met een budget van ca € 35 miljoen, ruim 400 betrokken professionals en 100 cliëntvrijwilligers werken we vanuit drie regio’s: Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Rivierenland. De RIBW Nijmegen & Rivierenland is actief in 13 gemeenten.

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een gezonde organisatie waar de cliënt centraal staat en uitgangspunten als zelforganisatie en werken vanuit herstel ondersteunende zorg leidend zijn. Dit betekent dat we uit gaan van het herstelvermogen van ieder mens.

De Raad van Toezicht is een in de statuten verankerd orgaan. De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van de RIBW in relatie tot de maatschappelijke veranderingen en behoeften. Daarnaast heeft de Raad de functie van werkgever en klankbord voor de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. Vanwege het reguliere terugtreden na twee zittingstermijnen van de voorzitter van de Raad van Toezicht zoekt de RIBW Nijmegen & Rivierenland een:

Voorzitter Raad van Toezicht

Verbindende en ervaren toezichthouder met een hart voor herstel ondersteunende zorg

Naast de generieke profieleisen voor leden van de RvT gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor de voorzitter:

  • heeft bij voorkeur ruime bestuurlijke ervaring in de (semi)publieke sector;
  • heeft toezichthoudende ervaring bij voorkeur met de rol van voorzitter in een organisatie met een vergelijkbare context;
  • heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
  • beschikt over voldoende inzicht en kennis met betrekking tot de voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland relevante beleidsmatige, maatschappelijke en strategische ontwikkelingen en wet- en regelgeving over (de financiering van) de zorg;
  • heeft affiniteit met de zorg en met het primaire werkproces van de RIBW Nijmegen & Rivierenland;
  • erkent het belang van betrokkenheid van de cliënten bij het beleid van de RIBW Nijmegen en Rivierenland middels de daartoe ingestelde medezeggenschapsorganen.

Aanbod

De vergoeding van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijn van de NVTZ en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging met vier jaar.

Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.