Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) is een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering in gezinnen. De missie van Jeugdbescherming is: ‘Ieder kind veilig’! Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, zodat zij veilig en gezond kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en zelfstandige volwassenen die participeren in de maatschappij. Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming en het blijvend veilig opgroeien van kinderen en gebruikt daarvoor de methode intensief systeemgericht casemanagement.

Jeugdbescherming werkt met 450 collega’s op een kundige, krachtige en kwetsbare manier aan het beschermen van kinderen die niet veilig opgroeien, samen met het hele gezin en met veel samenwerkingspartners. Door de hoop van gezinnen te vergroten, negatief gedrag te verminderen en meer autonomie te bewerkstelligen beoogt Jeugdbescherming bij te dragen aan de blijvende veiligheid van kinderen.

Jeugdbescherming is actief in de regio’s Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland, Haarlemmermeer, West-Friesland, Zuidoost-Brabant, Centraal Gelderland en Rijk van Nijmegen. De komende tijd is voor de Raad van Bestuur de belangrijkste opgave om in het complexe jeugdzorgstelsel en krappe arbeidsmarkt kwaliteit voor de veiligheid van kinderen te realiseren.

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur van Jeugdbescherming legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen, die naast specifieke expertise oog hebben voor het algemeen belang van de organisatie. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. Daarnaast is er tweemaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad en eenmaal per jaar met de cliëntenraad. Ook worden werkbezoeken binnen de organisatie afgelegd.

Vanwege de beëindiging van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter is Jeugdbescherming per 1 maart 2020 op zoek naar een:

Voorzitter Raad van Toezicht

Verbindende teamspeler met een hart voor de bescherming van kinderen

Profielkenmerken:

 • Beschikt over kennis van en/of heeft affiniteit met ontwikkelingen in de jeugdbescherming;
 • kent de dynamiek van het gedecentraliseerde (jeugd)stelsel;
 • heeft inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen in de regio Amsterdam;
 • beschikt over een relevant netwerk in openbaar bestuur;
 • heeft ruime (bestuurlijke) ervaring met complexe organisatie en veranderende contexten;
 • heeft een zakelijke instelling en een goed gevoel voor governance;
 • beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling.

 

De beoogde voorzitter beschikt over de volgende karaktereigenschappen:

 • Toont een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • is integer en onafhankelijk;
 • is scherp en beschikt over politieke sensitiviteit;
 • beschikt over meerdere stijlen van invloed uitoefenen;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • heeft een natuurlijk gevoel voor mensen en hun belangen en drijfveren;
 • heeft het vermogen om zich een weloverwogen oordeel te vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden.

Vanwege de samenstelling van het team van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Aanbod: Boeiende nevenfunctie in het toezicht op een vooruitstrevende organisatie met grote maatschappelijk betekenis. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn. De honorering bedraagt € 7.500 per jaar.

Informatie en sollicitatie: Deze procedure is succesvol afgerond.