Onze Huisartsen is een coöperatie met ruim 200 aangesloten huisartsen in de regio Arnhem-Zevenaar. De uitvoeringsorganisatie onder Onze Huisartsen coöperatie ondersteunt en versterkt de positie van de huisartsen. Dat doen zij met ondersteunende diensten, service en opleidingen, zodat de huisarts meer tijd heeft voor de patiënt. En de huisartsenzorg toegankelijk en toekomstbestendig is en blijft.

De positie

Vanwege het einde van de zittingstermijn begin februari 2024 van de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) is Onze Huisartsen op zoek naar een inkomend opvolger:

Voorzitter Raad van Commissarissen 

Verbindende sparringpartner met een hart voor de continuïteit van de huisartsenzorg

De voorzitter RvC is intrinsiek gemotiveerd voor het dienen van een maatschappelijke organisatie met de boeiende kenmerken zoals een huisartsencoöperatie die met zich meebrengt. De nieuwe voorzitter past in een zich ontwikkelende en innovatieve organisatie met een ledenstructuur. De voorzitter stimuleert de samenwerking binnen de RvC met respect voor ieders (vak)kennis en haar rol als klankbord en ‘critical friend’ van de directie en het bestuur. Is bekend met- en heeft een visie op governance en beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

De voorzitter is in staat een relatie van vertrouwen en onderling respect met de directie en het Coöperatie Bestuur aan te gaan. De balans en eenheid tussen de directie, Raad van Commissarissen en het Coöperatie Bestuur kan hij mede-vormgeven en levert een actieve bijdrage om tot duidelijke werkafspraken te komen. De voorzitter heeft een goede antenne voor wat er speelt in de zorg en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt met een gevoel voor evenwicht tussen inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid.

De nieuwe voorzitter voldoet aan de volgende profiel kenmerken:

  • heeft ruime bestuurlijke ervaring in een maatschappelijke organisatie en ervaring in toezicht op organisaties in transitie;
  • heeft affiniteit met de (eerstelijns) zorg en de uitdagingen die maatschappelijke ontwikkelingen, digitalisering, technologische innovatie en netwerksturing met zich meebrengen;
  • heeft het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen te vervullen;
  • is een zelfbewust persoon die energie in de discussie brengt, de discussies aanscherpt en ter zake houdt, geeft ruimte aan de inbreng van alle leden van het toezichthoudend team en investeert in de samenhang en groepsdynamiek;
  • draagt mede zorg voor onderlinge verbinding en dat de individuele kwaliteiten van de verschillende RvC-leden optimaal worden benut;
  • onderhoudt korte lijnen met de directie en het bestuur van de Coöperatie. In het samenspel met de directie gaat de voorzitter zorgvuldig om met het contact met de RvC en zorgt dat hij/zij de RvC hierbij nauw aangesloten houdt;
  • Heeft bij voorkeur een netwerk in de regio Arnhem en/of kennis van het werkgebied.

Aanbod

Interessante nevenfunctie voor verbindende sparringpartner met een hart voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio Arnhem-Zevenaar. Innovatieve organisatie in ontwikkeling met grote maatschappelijke impact en boeiende (governance)kenmerken zoals een coöperatie die met zich meebrengt.

 Informatie en sollicitatie

 

De procedure is succesvol afgerond.