Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. De 14 basisscholen van de stichting tellen in totaal ongeveer 3450 leerlingen en een budget van € 20 miljoen. De stichting heeft sinds april 2011 een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.

Vanwege het reguliere terugtreden van de voorzitter en één van de leden, zoeken wij met ingang van april 2019 voor de Samenwerkingsstichting een:

Voorzitter Raad van Toezicht
De Voorzitter weet het intern toezicht op de samenwerkingsstichting op een verbindende wijze te leiden en het gesprek binnen de Raad van Toezicht, met het College van Bestuur, de organisatie en haar stakeholders op een prettige informele en professionele wijze te stimuleren en te faciliteren.

Profiel:

• Ervaren toezichthouder met uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Onafhankelijk en rolvast.
• Heeft een scherp oog voor proces en procedure en is zakelijk op de inhoud en verbindend in de onderlinge relaties.
• Heeft bij voorkeur een juridische en/of bestuurskundige achtergrond.

Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Financiën

Het Lid van de Raad van Toezicht is een deskundige en professionele teamspeler met het aandachtsgebied bedrijfsvoering, planning & control en risico management.

Profiel:

• Heeft een financiële achtergrond (bij voorkeur RA/RC) en is beoogd voorzitter van de auditcommissie.
• Kennis van geldstromen en financieringsvraagstukken. Boekhoudkundig opgeleid, voeten in de klei.
• Inzicht in de risicofactoren van de organisatie.
• Het kunnen duiden van financiële rapportages en begrotingen.
• Zakelijk, nuchter, gevoel voor dynamiek onderwijsveld.

In de combinatie van deze twee posities wordt een aanvulling op de Raad van Toezicht gezocht van kandidaten met een ervaringsachtergrond in het (semi)publieke domein en in de zakelijke dienstverlening/het bedrijfsleven.

Aanbod
Boeiende parttime nevenfuncties. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn. Vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI.

Informatie en sollicitatie
Deze procedure is succesvol afgerond.