Libertas Leiden biedt ondersteuning aan de inwoners van Leiden en levert een breed pakket aan diensten op het gebied van Wonen met Zorg, Thuiszorg en langer thuis vanuit verschillende locaties in de stad. De professionals die werken bij Libertas Leiden kennen de wijken goed en weten wat er speelt. Libertas is een organisatie in het hart van de stad Leiden.

Libertas Leiden staat midden in de samenleving en wil nadrukkelijk samenwerkingspartner zijn in Leiden en de directe omgeving. We voorzien in een divers aanbod van steun en zorg, onafhankelijk van de woonvorm of financieringsvorm. We leveren een bijdrage aan zinnige en zuinige zorg o.a. door inzet van ziekenhuisverplaatste zorg en het hanteren van positieve gezondheid.

Libertas Leiden kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Met medewerkers, management, bestuurder en toezichthouders is gebouwd aan een duurzame organisatie die in deze dynamische wereld nu is toegerust op de  toekomst.

De Positie

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de besturing in lijn met missie, visie en doelstellingen van Libertas Leiden. De Raad opereert daarbij volgens de Zorgbrede Governance Code en werkt momenteel als een prettig collegiaal team. De RvT telt drie commissies: de commissie Kwaliteit, de Financiële Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Jaarlijks zijn er tenminste zes reguliere vergaderingen, naast vergaderingen van commissies van de Raad. Daarnaast vinden informele activiteiten en werkbezoeken plaats.

Vanwege het vertrek van twee leden zoekt de RvT van Libertas Leiden, respectievelijk per 1 januari 2021 en 1 mei 2021:

Twee leden Raad van Toezicht, aandachtsgebieden Financiën en Zorg & Welzijn

Ervaren toezichthouders met bestuurlijke ervaring en een hart voor Langdurige zorg

Naast de generieke profieleisen voor alle leden van de RvT gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor de twee vacante posities:

Specifiek functie-eisen van de toezichthouder met een financieel profiel (beoogd lid van de financiële auditcommissie)

  • Kennis en beroepsmatige ervaring met financiën in de sector (langdurige) zorg en/of thuiszorg, bij voorkeur in de VVT;
  • actief (of recent geweest) in bestuurlijke/eindverantwoordelijke rol;
  • een kritische gesprekspartner voor de accountant;
  • bijzondere aandacht voor en bekendheid met ICT, facilitair en vastgoed.

Specifiek functie-eisen van de toezichthouder met een zorginhoudelijk profiel binnen Zorg & Welzijn (beoogd lid van de commissie kwaliteit)

  • Kennis en beroepsmatige ervaring met kwaliteit van zorg en cliëntenparticipatie;
  • een heldere visie op de ontwikkelingen in de langdurige zorg in het licht van de veranderende maatschappelijke context en de impact die dit voor cliënten heeft;
  • actief (of recent geweest) in bestuurlijke/eindverantwoordelijke rol;
  • Bijzondere aandacht voor en bekendheid met kwaliteitsontwikkeling en innovatie en e-health;
  • de benoeming komt tot stand op voordracht van/in samenspraak met de Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht streeft bij gelijke geschiktheid naar benoeming van kandidaten die qua leeftijd en competenties aanvullend zijn op de bestaande leden. Voldoende affiniteit met de regio Leiden is daarnaast gewenst.

Aanbod: Betekenisvolle posities in de RvT van een mooie zorginstelling die staat voor de kernwaarden kleinschalig, vertrouwd en dichtbij. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn van nog eens vier jaar.

Informatie en sollicitatie: Deze procedure is succesvol afgerond.