Amstelwijs is een stichting voor openbaar primair onderwijs, bestaande uit 11 scholen. De stichting verzorgt met ongeveer 350 personeelsleden het onderwijs aan ruim 3300 leerlingen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel.

De besturingsfilosofie van Amstelwijs is gebaseerd op het Rijnlands Denken en Waarderend Samenwerken. Wij willen onze doelen bereiken door: ‘verbinding en vertrouwen’, ‘gedeelde visie’, ‘sturen op gedrag en proces’, ‘horizontale wederzijdse beïnvloeding’. In dat kader heeft Amstelwijs een richtinggevende visie. Een visie die ons verbindt, inspireert, motiveert en drijft. Maar tegelijkertijd ook een visie die iedere school op haar eigen passende manier mag invullen.

De Stichting werkt met het Raad-van-toezichtmodel en wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vier leden en een voorzitter.

Stichting Amstelwijs zoekt vanwege het aflopen van een zittingstermijn en een verhuizing met ingang van 1 oktober 2022:

Twee leden Raad van Toezicht

Ervaren toezichthouder met het profiel Veranderkunde en een (beginnend) toezichthouder met het profiel Financiën

Naast de generieke functie eisen voor de raad van Toezicht voldoen de gezochte kandidaten aan de volgende kenmerken:

Profiel Veranderkunde/HRM:

  • Aantoonbare kennis en ervaring in een toezichthoudende rol op het gebied van HRM en

Organisatieontwikkeling, bij voorkeur bij een Rijnlandse organisatie;

  • kan als veranderkundig sparringpartner meedenken over de koers van Amstelwijs als lerende organisatie en heeft inzicht in de strategische consequenties op de langere termijn;
  • volgt kritisch de resultaten en de ontwikkelingen van onderwijs en het HRM veld en heeft actuele kennis van de arbeidsmarktproblematiek.

Profiel Financiën:

  • Beschikt over actuele kennis en relevante ervaring in financiële functies op strategisch niveau: CFO, financieel directeur, finance & risk consultancy of anderszins;
  • gedegen kennis van financiering, administratieve organisatie en risicobeheersing;
  • kennis van risico analyse en beheersing is een pre;
  • Gezien de samenstelling van de RvT is er ruimte voor een beginnend toezichthouder; u kunt wel aannemelijk maken dat u over het talent en inzicht beschikt om zich deze rol succesvol eigen te maken.

Amstelwijs streeft bij de samenstelling van de RvT naar een afspiegeling van de diversiteit zoals deze in haar scholen tot uiting komt. Bij voorkeur zijn leden van de RvT woonachtig in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Interesse?

Deze procedure is succesvol afgerond.