De Leeuw van Putten is een sociale woningcorporatie in Spijkenisse (72.000 inwoners). Met ongeveer 4.000 woningen en overig vastgoed en 32 medewerkers is De Leeuw van Putten een belangrijke speler in de lokale woningmarkt. Met een kwalitatief goede woningvoorraad en door continu in gesprek te gaan met haar omgeving werkt De Leeuw van Putten hard aan haar ambities voor huurders, vastgoedbezit en de wijken.

De Leeuw van Putten is opgericht in 1981, destijds in een groeikern met een grote bouwopgave. Door de zeer geconcentreerde bouwperiode -haar hele bezit werd in ongeveer vijf jaar tijd gebouwd- bereidt zij zich voor op een grootschalige herstructureringsopgave, waarvan de start rond 2025 gepland staat. De Leeuw van Putten staat dichtbij haar klanten, met een zeer servicegerichte dienstverlening.

De positie

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Stichting De Leeuw van Putten en legt hier verantwoording over af aan de Raad van Commissarissen. Deze raad geeft onder meer goedkeuring aan het strategische beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van de directeur-bestuurder.

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijnen zoekt De Stichting De Leeuw van Putten ter completering van haar Raad van Commissarissen twee nieuwe leden:

Lid Raad van Commissarissen profiel sociaal domein

Toezichthouder op voordracht van de huurdersvereniging met visie op de maatschappelijke opgave

en

Lid Raad van Commissarissen profiel juridisch/governance/organisatieontwikkeling

Betrokken sparringpartner met brede juridische achtergrond en affiniteit met organisatievraagstukken

Als toezichthouder maakt u deel uit van een collectief en integraal verantwoordelijk team en kijkt u met een brede blik naar de besturing van de organisatie.

Profiel:

Kijkend vanuit de vaardigheden en kennis die reeds vertegenwoordigd zijn in de RvC ontstaat er ruimte voor een toezichthouder met een achtergrond in het sociaal domein (bijvoorbeeld zorg, onderwijs, welzijn) en voor een toezichthouder met een brede juridische achtergrond en affiniteit met organisatieontwikkelingsvraagstukken. Voor één van beide posities gaat de voorkeur uit naar een ervaren toezichthouder en is het een pre als de kandidaat een eindverantwoordelijke positie bekleedt. Voor de andere positie is er ruimte voor een beginnend (of minder ervaren) toezichthouder, mits deze aannemelijk kan maken de rol van toezichthouder goed te doorgronden en deze op een evenwichtige en met gevoel voor verhoudingen te kunnen vervullen.

Bestuurder en RvC hebben behoefte aan aanvulling met strategisch sparringpartners die met het oog op de uitdagingen waar De Leeuw van Putten voor staat, goed thuis zijn in de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie en hetgeen dat van bestuurder en organisatie vraagt. Tevens zal de geplande herstructurering van het bezit vragen om verandering van de organisatie, waarin er naast beheer meer aandacht komt voor ontwikkelen, renoveren en verduurzamen.

Naast het vermogen om bovengenoemde rollen op een strategisch niveau in de discussie te bespreken, zoekt de RvC van De Leeuw van Putten bovenal  verbindende teamspelers die naast een positief kritisch toezichthouder en werkgever ook als sparringpartner de bestuurder tot steun kunnen zijn in het besturen van deze mooie organisatie.

Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.