Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 4.500 mensen met een beperking in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst, kan zelf keuzes maken en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking en achtergrond zijn er altijd mogelijkheden, hoe klein die soms ook zijn. Dat is uitgangspunt in de werkwijze van Middin.

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, kan Middin ondersteuning bieden. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Dit doet Middin aan huis of op een van de 185 woonlocaties en activiteitencentra. Samen met het persoonlijke netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers helpt Middin mensen om zoveel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen.
Want samen durven en doen is samen leven.

Positie:

De regiodirecteur is integraal verantwoordelijk voor de sturing en resultaten van de eigen regio en legt rechtstreeks verantwoording af aan de twee hoofdige Raad van bestuur. De directeur maakt deel uit van het directieteam van vijf regiodirecteuren die nauw met elkaar samenwerken en ieder een organisatie-breed specialisme behartigen. De Regiodirecteur Den Haag is naast de integrale verantwoordelijkheid voor de eigen regio, ook verantwoordelijk voor de inhoudelijk ontwikkeling en marktpositie van de specialisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Binnen het verantwoordelijkheidsgebied regio Den Haag II heeft Middin van oudsher een stevige marktpositie en biedt zij met 450 fte, een budget van 35 miljoen euro een breed aanbod van zorgproducten en diensten, van tijdelijke begeleiding van licht verstandelijk beperkten tot de intramurale zorg voor mensen met een meervoudige beperking al dan niet in combinatie met een zware gedragsproblematiek. De omvang van de regio en breedte en complexiteit van het zorgaanbod maken deze positie tot een interessante uitdaging in een tijd dat er veel verandering op de organisatie en haar cliënten afkomt. Tevens ligt er voor de komende jaren een stevige (ver)nieuwbouwopgave.

Profiel:

U bent een ervaren directeur met bewezen kwaliteit in het realiseren van duurzame verandering in een complexe (zorg)organisatie, waarbij het tot aanbeveling strekt als u vertrouwd bent met de specifieke uitdagingen van zorg in een residentiële setting. U brengt rust weet echt waar het over gaat en bent in staat de complexiteit te overzien en managers en medewerkers mee te nemen. Voor de regionale externe stakeholders bent u het gezicht van Middin.

De regiodirecteur voldoet aan de volgende generieke profielkenmerken:
• is mensgericht en betrokken
• is zichtbaar en vertrouwenwekkend
• kan overstijgend denken op academisch niveau
• is ondernemend, denkt in kansen
• is bedrijfsmatig sterk
• kan omgaan met complexiteit
• is een verbindend netwerker en onderhandelingsvaardig
• is politiek-bestuurlijk sensitief en werkt goed samen
• kan effectief communiceren en goed schakelen tussen alle niveaus.

Aanbod:

Het betreft een fulltime functie (36 uur) gewaardeerd in FWG 80.

Informatie en sollicitatie:

De volledige profielschets vindt u hier: profielschets Regiodirecteur 2017 definitief. De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders. Voor aanvullende vragen en informatie over de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen op 06-20723398. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 16 oktober 2017, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen.