Om u een beeld te geven van onze ervaring geven wij u een lijst van posities die wij in het recente verleden hebben mogen helpen invullen. Daarnaast worden wij regelmatig ingehuurd voor strategisch HR-advies, procesbegeleiding en het oplossen van interimvragen. Indien u behoefte heeft aan specifieke referenties brengen wij u graag in contact met onze opdrachtgevers.

Werving & Selectie Raden van Toezicht:

Lid RvT ROC Rivor, aandachtsgebied juridische zaken
Lid RvT ROC Rivor, aandachtsgebied onderwijs
Lid RvT ROC Rivor, aandachtsgebied bedrijfsvoering
Lid RvT Stichting Cedergroep (VO), op voordracht GMR
Lid RvT Stichting Cedergroep (VO), aandachtsgebied bedrijfsvoering
Lid RvT Centrum Indicatiestelling Zorg, aandachtsgebied Juridische Zaken
Lid RvT Centrum Indicatiestelling Zorg, aandachtsgebied Communicatie
Lid RvT Centrum Indicatiestelling Zorg, aandachtsgebied Financiën
Lid RvT Centrum Indicatiestelling Zorg, aandachtsgebied ICT
Lid RvT Herstelzorg aandachtsgebied Juridische zaken
Lid RvT Herstelzorg aandachtsgebied Financiën

Werving & Selectie Directie- en Bestuursfuncties:

Lid Raad van Bestuur Middin
Directeur Infrastructuur en Huisvesting, GGZ Ingeest
Directeur Financiën, Personeel en Informatiemanagement, GGZ Ingeest
Directeur-bestuurder Herstelzorg
Directeur-bestuurder Stichting Consument en Veiligheid
Directeur Stichting Dokh
Directeur Studentenzaken Universiteit
Directeur Marketing & Communicatie Universiteit Utrecht
Secretaris College van Bestuur Universiteit
Directeur landelijke koepelorganisatie artsopleiding
Voorzitter landelijke koepelorganisatie
Directeur Regionaal Samenwerkingsverband Gezondheidszorginstellingen
Directeur Onderwijs adviesbureau
Directeur-Bestuurder Gezondheids Bevorderende Instelling
Directeur Jeugdzorginstelling
Directeur Kennisinstituut Psychotrauma
Directeur Bestuurder GGZ/Welzijn
Directeur Zorg Ketenzorgconcern
Directeur Bestuurder 1e Lijns gezondheidscentra
Directeuren Behandelzaken GGZ instelling
Directeuren Algemene Zaken GGZ instelling
Directeur P&O Universitair Medisch Centrum

Werving & Selectie senior Management en staffuncties:

Hoofd Informatiemanagement, GGZ Ingeest
Hoof Bureau Projectregie, Vrije Universiteit
Hoofd Communicatie & Marketing KNMG
Manager universitair centrum IT, VU
Manager Communicatie Universiteit Twente
Manager Marketing Universiteit
Senior beleidsmedewerker Universiteit
Hoofd Beleidsstaf Universiteit
Onderwijsmanagers Hogeschool
Managers Bedrijfsvoering Universitair Medisch Centrum
Concern Controller Topklinisch Ziekenhuis
Divisie Management Topklinisch Ziekenhuis