‘Elke dag van Waarde’ Dat is het motto waarmee de medewerkers zich dagelijks inzetten voor de cliënten.

QuaRijn biedt senioren een breed pakket van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. We richten ons op ouderen, hun naasten en hun hulpverleners in de regio. Bij QuaRijn zijn circa 1700 medewerkers werkzaam. Ongeveer 500 vrijwilligers helpen bij allerlei welzijnsactiviteiten. De jaarbegroting bedraagt circa € 75 miljoen. De Stichting is financieel gezond en de cliënttevredenheid is hoog.

QuaRijn staat als ouderenzorgaanbieder dicht bij haar cliënten, waarbij levenskwaliteit en menselijke waardigheid sleutelbegrippen zijn. De wens van de cliënt is uitgangspunt bij de zorg- en dienstverlening. In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) kent QuaRijn een Centrale Cliëntenraad (CCR), cliëntenraden Thuiszorg respectievelijk Wonen met Zorg en lokale cliëntenraden. Cliëntmedezeggenschap en betrokkenheid van cliënten is voor QuaRijn van groot belang voor het goed functioneren van de organisatie. De CCR voert zijn taken uit in nauwe afstemming met de domeinraden, lokale cliëntenraden en in constructief overleg met de bestuurder en de directeuren zorg. QuaRijn zoekt met ingang van 1 oktober 2022 een:

Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

Verbindend en tactvol met een hart voor ouderenzorg en cliëntparticipatie

De voorzitter van de CCR functioneert als onafhankelijke, externe verbinder tussen de CCR, de domeinraden en de organisatie: vertegenwoordigd door de bestuurder en de twee zorgdirecteuren. De voorzitter speelt als zodanig een belangrijke rol bij het verder vorm geven en optimaliseren van de cliëntmedezeggenschap binnen QuaRijn, zonder daarbij de belangen van de medewerkers en/of de organisatie uit het oog te verliezen.

Profielkenmerken:    

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke ervaring en kwaliteiten, bij voorkeur binnen de zorg of het publieke domein;
 • inzicht in ontwikkelingen in de (langdurige) zorgsector; brede maatschappelijke belangstelling;
 • bekend met en visie op medezeggenschap in de zorg en op verdere professionalisering van de medezeggenschap door cliënten;
 • affiniteit met ouderen en hun belangen;
 • kennis van financiering van de zorg of in staat zich dit eigen te maken;
 • onderschrijft de missie, visie en kernwaarden van QuaRijn;
 • vermogen zich een beeld te vormen over de strategie van QuaRijn, over het draagvlak bij de externe en interne stakeholders, vanuit bewustzijn over de omvang en lokale en regionale oriëntatie van de organisatie.

Competenties

 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • positief-kritisch in overleg, verbindende, constructieve kwaliteiten, samenwerkingsgericht;
 • oog voor bestuurlijke verhoudingen, empathisch;
 • besluitvaardig, doortastend; toont leiderschap;
 • communicatief en contactueel vaardig;
 • hoofd- en bijzaken onderscheiden; in staat om onderscheid te maken tussen individuele cliëntenbelangen en de cliëntenbelangen stichtingsbreed;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

 

Aanbod

Interessante rol in medezeggenschap bij een organisatie waar levenskwaliteit en menselijke waardigheid centraal staan. De vergoeding bedraagt € 6.000,= per jaar (per kwartaal € 1.500,=) + reiskostenvergoeding à € 0,28/km (exclusief BTW). Benoeming voor een periode van 4 jaar met één keer de mogelijkheid tot herbenoeming voor een extra termijn. De tijdsbesteding van de onafhankelijk voorzitter wordt geschat op ongeveer vijf dagen per maand.

Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.