Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 4.000 mensen met een beperking in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst, kan zelf keuzes maken en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking en achtergrond zijn er altijd mogelijkheden, hoe klein die soms ook zijn. Dat is uitgangspunt in de werkwijze van Middin.

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, kan Middin ondersteuning bieden. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Dit doet Middin aan huis of op een van de 185 woonlocaties en activiteitencentra. Samen met het persoonlijke netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers helpt Middin mensen om zoveel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen. Want samen durven en doen is samen leven.

Het aandeel van behandeling binnen het dienstenpakket van Middin neemt toe en de behandeldienst van Middin is daardoor volop in ontwikkeling. Middin heeft de ambitie om zich op kwaliteit van de individuele behandeling en de kwaliteit van de teamondersteuning vanuit de behandelaren nog sterker te onderscheiden. Vanwege deze groei- en ontwikkelambitie is besloten de behandeldienst anders in te richten en onder duaal management te brengen. Het betreft niet alleen een verandering in de structuur maar ook in de gewenste cultuur van de dienst.

Positie

De manager Behandeldienst rapporteert aan de portefeuillehouder in de directie, ontwikkelt en implementeert samen met de collega manager en met input van de recent gevormde adviesraad het tactisch/strategisch beleid voor de Behandeldienst, stuurt veranderingsprocessen aan en draagt bij aan de ontwikkeling van strategisch organisatiebeleid.

Is als duaal manager integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit, prestaties, productiviteit en positionering van de Behandeldienst. Een nadere onderlinge verdeling in aandachtsgebieden en taken zal worden uitgewerkt, maar de huidige manager zal zich vooral richten op de zakelijke aspecten en de nieuwe manager op de zorginhoudelijke doorontwikkeling. Dat wil zeggen de behandeling aanpassen aan de complexere behandelvraag, ontwikkeling van een goede ondersteuning van begeleidingsteams, en het veranderen van de cultuur bij de behandeldienst waar het gaat om reflectie, vak-ontwikkeling,  specialisatie en de hierboven genoemde bijdrage aan organisatieontwikkeling.

De behandeldienst werkt decentraal, dicht op het primair proces en bestaat momenteel uit onder meer 5 AVG’s,  38 gedragsdeskundigen ((gz)psychologen, orthopedagogen) en paramedici (7 ergotherapeuten, 7  fysiotherapeuten en 5 logopedisten) en 2 maatschappelijk werkenden. In totaal zijn er exclusief ZZP-ers 74 personen werkzaam bij de behandeldienst tezamen 61 FTE.

Profiel

De inhoudelijk manager Behandeldienst is een stevige en verbindende persoon met een achtergrond in één van de voor Middin relevante disciplines (bij voorkeur gepromoveerd  (AVG)arts, psychiater of gz/klinisch psycholoog) en weet met een brede blik zorgprofessionals uit de verschillende disciplines te inspireren en te stimuleren tot verdere specialisatie, samenwerking met elkaar, het zorgmanagement en cliënt en familie. Deze manager is bij voorkeur zelf nog deels actief als behandelaar en zal dit ook in de rol bij Middin combineren met de managementtaken.

Verder beschikt de kandidaat over:

  • Afgeronde academische opleiding.
  • Meerjarige (verander) managementervaring in een complexe (zorg) organisatie.
  • Aantoonbare ervaring met het aansturen van hoogopgeleide professionals.
  • Affiniteit met de doelgroepen, cliënten en dienstverlening van Middin.
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving en externe ontwikkelingen binnen deze tak van de zorg.

Aanbod Boeiende inhoudelijke ontwikkelfunctie in een mooie organisatie midden in de samenleving. Het betreft een vaste fulltime (36 uur) aanstelling met een bij de zwaarte van de functie passend en aan de professionele achtergrond gerelateerd salaris.

Informatie en sollicitatie De volledige profielschets kunt u hier vinden profielschets Manager Behandeldienst def. De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders. Voor aanvullende vragen en informatie over de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen op 06-20723398. De procedure is in een afrondend stadium.