Middin helpt zo’n 6.000 mensen met een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan. Samen met hen, hun netwerk en samenwerkingspartners zorgt het dat zij kunnen doen wat goed en belangrijk voor ze is. Want dat maakt het leven leuker. Middin helpt met wonen, werken, leren, vrije tijd en met voor jezelf zorgen. Net als met opgroeien en opvoeden. Dit doet Middin met zo’n 3.500 medewerkers op 180 plekken midden in de steden en dorpen van Zuid-Holland. Al honderd jaar.

De positie

Vanwege het reguliere terugtreden van één van haar leden van de raad van toezicht (rvt) zoekt Middin een lid rvt, tevens lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. De rvt is statutair belast met het toezicht houden op de raad van bestuur. De rvt let daarbij zorgvuldig op het in balans houden van haar rollen als klankbord, werkgever en toezichthouder. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

De rvt van Middin zoekt met ingang van het derde kwartaal van dit jaar een:

lid raad van toezicht, aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

(beginnend) toezichthouder met zicht op het grootstedelijke zorglandschap

Naast de generieke profieleisen voor leden van de rvt gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor dit specifieke lid:

  • beschikt over een passende achtergrond in de zorg;
  • heeft kennis van de ontwikkelingen op gebied van denken over en sturen op kwaliteit van zorg en de daarvoor geldende wet- en regelgeving;
  • actuele kennis van ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid en van maatschappelijke vraagstukken in het grootstedelijk gebied.

Bij het samenstellen van de rvt is er aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.

 Aanbod

De vergoeding van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijn van de NVTZ en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid van verlenging met vier jaar.

 Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.