Amstelwijs is een stichting voor openbaar primair onderwijs, bestaande uit 11 scholen. De stichting verzorgt met ongeveer 350 personeelsleden het onderwijs aan ruim 3300 leerlingen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel.

De besturingsfilosofie van Amstelwijs is gebaseerd op het Rijnlands Denken en Waarderend Samenwerken. Wij willen onze doelen bereiken door: ‘verbinding en vertrouwen’, ‘gedeelde visie’, ‘sturen op gedrag en proces’, ‘horizontale wederzijdse beïnvloeding’. In dat kader heeft Amstelwijs een richtinggevende visie. Een visie die ons verbindt, inspireert, motiveert en drijft. Maar tegelijkertijd ook een visie die iedere school op haar eigen passende manier mag invullen.

De Stichting werkt met het Raad-van-toezichtmodel en wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vier leden en een voorzitter.

Stichting Amstelwijs zoekt met ingang van 1 september 2023 een:

Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Financiën

Ervaren toezichthouder met een hart voor het primair onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel

Profiel:

Naast de generieke functie eisen voor de raad van Toezicht voldoen de gezochte kandidaat aan de volgende kenmerken:

  • Beschikt over een opleiding in -en arbeidservaring met- financieel management en risicoanalyse en -beheersing;
  • Dient te beschikken over ruime (toezichthoudende/ bestuurlijke) ervaring bij voorkeur opgedaan in het onderwijs;
  • Is tweejaarlijks per toerbeurt voorzitter van de Auditcommissie en lid van de Remuneratiecommissie.

Amstelwijs streeft bij de samenstelling van de RvT naar een afspiegeling van de diversiteit zoals deze in haar scholen tot uiting komt. Bij voorkeur zijn leden van de RvT woonachtig in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Aanbod:

Mooie positie voor een ervaren toezichthouder. De leden van de RvT van Amstelwijs ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met de code “goed bestuur” en de richtlijnen van de VTOI-NVTK. De vergoeding bedraagt momenteel € 4.900,- per jaar.

Informatie en sollicitatie:

Deze procedure is succesvol afgerond.