Libertas Leiden is dé verpleeg- en thuiszorgorganisatie van de stad. Dankzij onze kleinschaligheid en verankering in de wijken kunnen we onze cliënten en bewoners goede en vertrouwde zorg bieden. De professionals die werken bij Libertas Leiden kennen de wijken goed en weten wat er speelt.

Libertas Leiden staat midden in de samenleving en wil nadrukkelijk samenwerkingspartner zijn in Leiden en de directe omgeving. We voorzien in een divers aanbod van ondersteuning en zorg, onafhankelijk van de woonvorm of financieringsvorm. We leveren een bijdrage aan zinnige en zuinige zorg o.a. door inzet van ziekenhuisverplaatste zorg en het hanteren van positieve gezondheid.

Libertas Leiden kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Met medewerkers, management, bestuurder en toezichthouders wordt gebouwd aan een duurzame organisatie die in deze dynamische wereld is toegerust op de toekomst.

De Positie

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de besturing in lijn met missie, visie en doelstellingen van Libertas Leiden. De Raad opereert daarbij volgens de Zorgbrede Governance Code en werkt momenteel als een prettig collegiaal team. De RvT telt drie commissies: de commissie Kwaliteit, de Financiële Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Jaarlijks zijn er tenminste vijf reguliere vergaderingen, naast vergaderingen van commissies van de Raad. Daarnaast vinden informele activiteiten en werkbezoeken plaats.

Vanwege het aflopen van de tweede benoemingstermijn van een van de leden, zoekt de RvT van Libertas Leiden per 1 juni 2023:

lid Raad van Toezicht

Betrokken teamspeler met een achtergrond in openbaar bestuur

Naast de generieke profieleisen voor alle leden van de RvT gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor deze vacante positie:

  • is goed thuis is in gemeentepolitiek/bestuurlijk besluitvorming en de daarmee samenhangende besturings- en governance vraagstukken;
  • heeft ruime ervaring in een leidinggevende positie op een strategisch niveau bij voorkeur binnen de gemeentelijke overheid;
  • is (of wordt) een betrokken toezichthouder, die vanuit vertrouwen en mentale veerkracht bijdraagt aan een evenwichtig toezicht op maatschappelijke organisaties;
  • Persoonskenmerken: samenwerkingsgericht, brengt reflectie, respect en scherpte mee.

De Raad van Toezicht streeft bij gelijke geschiktheid naar benoeming van kandidaten die qua leeftijd en competenties aanvullend zijn op de bestaande leden. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Voldoende affiniteit met de regio Leiden is daarnaast gewenst.

Aanbod: Betekenisvolle positie in de RvT van een mooie zorginstelling die staat voor de kernwaarden kleinschalig, vertrouwd en dichtbij. Benoeming voor een periode van vier jaar, in principe te verlengen met een tweede termijn van nog eens vier jaar.

Informatie en sollicitatie: Deze procedure is succesvol afgerond.