Stichting Ceder Groep omvat vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen (Mijdrecht en Vinkeveen). De Cederscholen bieden algemeen vormend onderwijs op vmbo-t of mavo, havo- en vwo- (atheneum en gymnasium) niveau aan circa 6.000 leerlingen.

Op de Cederscholen zijn alle leerlingen en medewerkers welkom, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging. De identiteit van de onderwijsgroep wordt vorm gegeven op een manier die past bij de samenleving van nu. De scholen staan open voor verschillende opvattingen en leren de leerlingen daar mee om te gaan. De Cedergroep gelooft in de kracht van het verschil.

Op de Cederscholen is elke leerling uniek. De scholen gaan niet uit van de beperking van een leerling, maar zien voor elke leerling kansen. Met alle ervaring slagen de scholen erin vele leerlingen te laten doorstromen naar het best passende schoolniveau. In de komende jaren gaan de scholen daarmee door. De Cederscholen bieden kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. De leerlingen worden optimaal voorbereid op de toekomst. Het onderwijs sluit goed aan op een vervolgopleiding, biedt leerlingen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de samenleving, en maakt hen in de toekomst kansrijk op de arbeidsmarkt.

De Stichting werkt met het Raad-van-toezichtmodel en wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vier leden en een voorzitter.

Stichting Ceder Groep zoekt vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van haar leden een:

Lid Raad van Toezicht

(beginnend) toezichthouder met gedegen kennis van financiën en risicomanagement

 

Profiel Lid RvT:

 • Beschikt over actuele kennis en relevante ervaring in financiële functies op strategisch niveau: CFO, financieel directeur, finance & risk consultancy of anderszins;
 • gedegen kennis van financiering, administratieve organisatie en risicobeheersing;
 • kennis van ICT in een complexe omgeving is een pre;
 • kennis van risico analyse en beheersing is eveneens een pre.
 • kennis van, of het vermogen zich snel eigen te maken, hoe scholen in een publieke sector en de context ervan functioneren.
 • Heeft affiniteit met de dialoog over waarden en de betekenis daarvan voor het onderwijs en kan daaraan een bijdrage leveren;
 • Gezien de samenstelling van de RvT is er ruimte voor een beginnend toezichthouder; u kunt wel aannemelijk maken dat u over het talent en inzicht beschikt om zich deze rol succesvol eigen te maken;
 • Is als teamspeler bereid te werken op basis van de principes van vraag gestuurd toezichthouden;
 • Is maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig en dient goed bereikbaar te zijn voor de taakvervulling;
 • Heeft voldoende tijd voor een goede vervulling van zijn/haar taak. Hierbij dient u naast de reguliere vergaderingen en commissievergaderingen rekening te houden met ingelaste calls, eigen scholing, gezamenlijke scholing, schoolbezoeken (10,5 uur per maand, 116 uur per jaar voor een lid) ;
 • Kennis van de bestuurlijke context van het werkgebied (Amsterdam, Amstelveen en Ronde Venen) van de Cederscholen is een pre;
 • Heeft geen zakelijke relatie of belangenverstrengeling met de Cedergroep.

 

Van belang is dat binnen de Raad van Toezicht sprake is van diversiteit in persoonlijke achtergronden, waarbij gedacht wordt aan sekse, leeftijd, achtergrond/identiteit/cultuur, deskundigheden en vakbekwaamheden en netwerken. De raad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de diversiteit zoals deze in haar scholen tot uiting komt. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om met respect en inlevingsvermogen te kijken vanuit deze verschillende culturele perspectieven.

Interesse?

De procedure is succesvol afgerond.