Stichting Cambium College is een openbare school voor vmbo, havo en vwo te Zaltbommel. De  school met ca. 200 medewerkers is gevestigd op twee locaties in moderne gebouwen en stelt +/- 1.700 leerlingen in staat zich te ontplooien en voor te bereiden op middelbaar, hoger en universitair vervolgonderwijs. Zowel binnen als buiten de Bommelerwaard vinden leerlingen hun weg naar het Cambium. De school is organisatorisch opgedeeld in deelscholen (vmbo-tl, havo, vwo en vmbo-bb & kb). Het directieteam bestaat uit een rector-bestuurder, drie conrectoren (vmbo, havo & vwo en een conrector bedrijfsvoering). Cambium College is een school die groot genoeg is om zich sterk te maken voor goede docenten, voorzieningen en middelen, en klein genoeg om leerlingen individueel te kennen en veel kansen te bieden: een prettige en veilige school met een persoonlijke sfeer.

Stichting Cambium College wordt bestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur (CvB) en heeft een Raad van Toezicht (RvT) van 5 (in de toekomst 6) leden. Vanwege het terugtreden één van de leden, zoeken wij voor Stichting Cambium College een:

 Lid Raad van Toezicht

Ondernemende teamspeler met een stevig netwerk in de Bommelerwaard

Als toezichthouder op de besturing van de organisatie, adviseur en werkgever van het bestuur moeten de leden van de Raad van Toezicht in staat zijn om met het CvB mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke toezichthouders op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

Het nieuwe RvT-lid:

  • draagt bij aan de diversiteit (man-vrouw; herkomst, leeftijd) van de samenstelling van de Raad en aan een teamgerichte samenwerking binnen de Raad en met de bestuurder;
  • heeft ervaring in (eind)verantwoordelijke, risicodragende verantwoordelijkheid (ondernemerschap);
  • heeft relevante netwerken in de plaatselijke/regionale samenleving;
  • is thuis is in moderne communicatiemiddelen/-methoden;
  • beschikt over voldoende financiële kennis;
  • is gericht op een goede relatie (onderling en met de bestuurder) waarbij deze de inhoudelijke doelstelling van de organisatie en de eigen rol daarin voor ogen houdt.

Aanbod

Boeiende maatschappelijke nevenfunctie. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn. Vrijwilligersvergoeding van € 1.800,- netto per jaar en ruimte voor verdere professionalisering van toezichthoudende vaardigheden.

Informatie en sollicitatie

De procedure is succesvol afgerond.