Middin helpt zo’n 6.000 mensen met een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan. Samen met hen, hun netwerk en samenwerkingspartners zorgt het dat zij kunnen doen wat goed en belangrijk voor ze is. Want dat maakt het leven leuker. Middin helpt met wonen, werken, leren, vrije tijd en met voor jezelf zorgen. Net als met opgroeien en opvoeden. Dit doet Middin met zo’n 3.500 medewerkers op 180 plekken midden in de steden en dorpen van Zuid-Holland. Al honderd jaar.

De positie

Vanwege het reguliere terugtreden van één van haar leden van de raad van toezicht (rvt) zoekt Middin een lid rvt, tevens lid van de commissie huisvesting en financiën. De rvt is statutair belast met het toezicht houden op de raad van bestuur. De rvt let daarbij zorgvuldig op het in balans houden van haar rollen als klankbord, werkgever en toezichthouder. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

De rvt van Middin zoekt met ingang van het derde kwartaal van 2024 een:

lid raad van toezicht, aandachtsgebied vastgoed

ervaren toezichthouder met gedegen kennis van strategisch vastgoed en projectontwikkeling

Naast de generieke profieleisen voor leden van de rvt gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor dit specifieke lid:

  • heeft een achtergrond in vastgoedontwikkeling, (project, portfolio- en programma management), bij voorbeeld bij een projectontwikkelaar met een maatschappelijke focus, of een grote woningcorporatie;
  • is in staat strategisch mee te denken over innovatie, verduurzaming en samenhang in het lange termijn vastgoedbeleid, dit te beoordelen en te toetsen;
  • heeft bij voorkeur kennis van digitalisering en (informatie) technologie;
  • heeft kennis van en ervaring met het proces van visie- en strategieontwikkeling in complexe dienstverlenende (zorg)organisaties; met het anticiperen op grote (technologische) veranderingen en het inspelen hierop met slimme huisvesting en/of zorgconcepten;
  • is in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op kansen en risico’s;
  • is in staat om investeringsbeslissingen in vastgoed te beoordelen in het licht van verantwoorde vermogensparameters en toe te zien op het kostenefficiënt benutten van vastgoed, in het licht van de zorg voor cliënten;
  • kennis van en visie op ontwikkelingen binnen de (langdurige) (gehandicapten)zorg is een pre;
  • heeft ruime ervaring aan de bestuurstafel (als toezichthouder en/of bestuurder);
  • heeft bij voorkeur binding met de geografische regio’s waar Middin actief is.

Bij het samenstellen van de rvt is er aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.

 Aanbod

De vergoeding van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijn van de NVTZ en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid van verlenging met vier jaar.

 Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.