De Organisatie

De Leeuw van Putten is een jonge, toonaangevende en ambitieuze woningcorporatie met als werkgebied de stad Spijkenisse. Zij is opgericht in 1981 in een groeikern met een grote bouwopgave. Met ongeveer 4.000 verhuureenheden, 29 medewerkers en een goede financiële positie is zij een belangrijke speler in de lokale woningmarkt. Zij is continu in gesprek met haar omgeving en in bezit van een kwalitatief goede woningvoorraad. Bij de Leeuw van Putten staat een zeer servicegerichte dienstverlening aan de klant voorop.

De positie

De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag van Stichting De Leeuw van Putten. De Raad van Bestuur legt verantwoording over zijn functioneren af aan de Raad van Commissarissen. Deze raad bepaalt onder meer de goedkeuring van het strategische beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van leden van het Raad van Bestuur.
De RvC van de Leeuw van Putten zoekt vanwege het vertrek van een van haar leden een Lid Raad van Commissarissen

Profiel

Woningcorporaties hebben te maken met voortschrijdende aanscherping van wet- en regelgeving. De RvC zoekt een:
• strategisch sparringpartner met een breed bestuurlijk profiel, die de letter en geest van de wet op een evenwichtige manier in de Raad weet in te brengen.
De autoriteit woningcorporaties stelt voorts de volgende voorwaarden:
• kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
• kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
• kennis van statuten/reglementen.
Naast het vermogen om bovengenoemde onderwerpen op een strategisch niveau in de discussie te representeren, zoekt de RvC van De Leeuw van Putten bovenal een verbindende teamspeler die de verschillende rollen van de RvC goed weet te doorgronden en naast een positief kritisch toezichthouder en werkgever ook als sparringpartner de bestuurder tot steun kan zijn in het besturen van deze mooie organisatie.

Informatie en sollicitatie

De procedure is succesvol afgerond.