HW Wonen is een corporatie die ongeveer 10.000 woningen, garages en bedrijfspanden verhuurt in de Hoeksche Waard. HW Wonen is thuis in de Hoeksche Waard en kent de wensen en behoeften van de (potentiële) klanten. HW Wonen heeft constructieve samenwerkingsrelaties met relevante partners in het netwerk. Zij ziet ook de veranderde context tot het wonen, op nationaal, regionaal en lokaal gebied. Regels en afspraken met allerhande partijen krijgen daarmee steeds nieuwe invulling. Er wordt meer gevraagd van mensen zelf en ook van HW Wonen als enige woningcorporatie in de Hoeksche Waard. HW Wonen is een financieel gezonde en slagvaardige organisatie. Er werken circa 100 mensen.

Vanwege het aflopen van de tweede benoemingstermijn van één van de leden RvC zoekt HW Wonen een:

Lid Raad van Commissarissen op voordracht de huurdersvereniging, profiel volkshuisvesting

Deskundig, rolvast en met een hart voor volkshuisvesting  

Functie: De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad van Commissarissen is betrokken bij het strategisch beleid en de positie van HW Wonen in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor de Bestuurders.

Profiel: De kandidaat zal op voordracht van de huurdersvereniging HW Wonen worden benoemd, hetgeen vraagt om een duidelijke affiniteit met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en belangstelling voor het huurdersperspectief.

Specifieke selectiecriteria voor deze vacature zijn:

 • Heeft een eigentijdse visie op de volkshuisvesting, volkshuisvestelijk beleid zoals huurbeleid, toewijzingsbeleid en strategisch voorraadbeleid;
 • Is goed thuis in politiek/bestuurlijk besluitvorming en kan dat in samenhang met de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie overzien;
 • Heeft inzicht in relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis en bij voorkeur ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en inzicht in de bijbehorende financiële complexiteit en risico’s;
 • Inzicht in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Inspireert op het gebied van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en planologie;
 • Ervaring met toezicht houden en governance, dan wel beschikken over toezichthoudende kwaliteiten;
 • Eventuele binding met de regio mag niet leiden tot een belangenconflict.

 Persoonlijke kenmerken:

 • rolvast in de rol van commissaris;
 • ervaring om strategie te vertalen in beleid en implementatie;
 • oog voor de mens, zowel de werknemers van HW Wonen als de huurders; de verbondenheid in de regio is sterk en de bewoners zijn trots op hun streek;
 • affiniteit met het type (landelijk) werkgebied zoals de Hoeksche Waard;
 • passende persoonlijkheid in een diverse RvC;
 • eigen stijl, stelt andere vragen, kan omdenken.

Aanbod: Interessante positie voor teamspeler met verstand van volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling en planologie. Gezonde woningcorporatie in groene omgeving. Mooie lerende organisatie met menselijke maat, financiële slagkracht en interessante opgave. De beloning van de Raad van Commissarissen is conform ‘Beroepsregel honorering commissarissen’.

Informatie en sollicitatie:  Deze procedure is succesvol afgerond.