De Organisatie

De Leeuw van Putten is een jonge, toonaangevende en ambitieuze woningcorporatie met als werkgebied de stad Spijkenisse. Zij is opgericht in 1981 in een groeikern met een grote bouwopgave. Met ongeveer 4.000 verhuureenheden, 29 medewerkers en een goede financiële positie is zij een belangrijke speler in de lokale woningmarkt. Zij is continu in gesprek met haar omgeving en in bezit van een kwalitatief goede woningvoorraad. Bij de Leeuw van Putten staat een zeer servicegerichte dienstverlening aan de klant voorop.

De positie

De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag van Stichting De Leeuw van Putten. De Raad van Bestuur legt verantwoording over zijn functioneren af aan de Raad van Commissarissen. Deze raad bepaalt onder meer de goedkeuring van het strategische beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van leden van het Raad van Bestuur.

Vanwege het terugtreden van één van haar leden zoekt De Stichting De Leeuw van Putten ter completering van haar Raad van Commissarissen een lid Raad van Commissarissen. Het betreft een positie op voordracht van de huurdersvereniging en van dit lid RvC wordt dan ook verwacht dat hij/zij het huurdersperspectief in de Raad representeert. Leden RvC opereren verder zonder last of ruggespraak.

Profiel

Bestuurder en RvC hebben behoefte aan aanvulling met een strategisch sparringpartner met kennis van zaken op het gebied van Volkshuisvesting en Vastgoedontwikkeling en -beheer. Zwaartepunt in de wensen qua kennis voor de De Leeuw van Putten ligt op strategisch voorraadbeleid en portfolio management, evenals kennis van stakeholders, maatschappelijk politiek speelveld en doelgroepen beleid. Naast het vermogen om bovengenoemde onderwerpen op een strategisch niveau in de discussie te representeren, zoekt de RvC van De Leeuw van Putten bovenal een verbindende teamspeler die oog heeft voor het huurdersbelang en die de verschillende rollen van de RvC goed weet te doorgronden en naast een positief kritisch toezichthouder en werkgever ook als sparringpartner de bestuurder tot steun kan zijn in het besturen van deze mooie organisatie.

Informatie en sollicitatie

De procedure is succesvol afgerond.