De Leeuw van Putten is een betrouwbare en sociale woningcorporatie in de stad Spijkenisse. Met ongeveer 4.000 verhuureenheden, 29 medewerkers en een goede financiële positie is De Leeuw van Putten een belangrijke speler in de lokale woningmarkt. Zij is in het bezit van een kwalitatief goede woningvoorraad en is continu in gesprek met haar omgeving en heeft volop ambities voor haar huurders, vastgoedbezit en de wijken.

De Leeuw van Putten is opgericht in 1981, destijds in een groeikern met een grote bouwopgave. Door de zeer geconcentreerde bouwperiode -haar hele bezit werd in ongeveer vijf jaar tijd gebouwd- bereidt zij zich voor op een grootschalige herstructureringsopgave waarvan de start rond 2025 staat. De Leeuw van Putten staat dichtbij haar klanten, met een zeer servicegerichte dienstverlening.

De positie

De Directeur Bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Stichting De Leeuw van Putten en legt hier verantwoording over af aan de Raad van Commissarissen. Deze raad geeft onder meer goedkeuring aan het strategische beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van de Directeur-bestuurder.

Vanwege het terugtreden van één van haar leden zoekt De Stichting De Leeuw van Putten ter completering van haar Raad van Commissarissen een:

Lid Raad van Commissarissen

Ervaren sparringpartner aandachtsgebied openbaar bestuur, politieke besluitvorming en organisatie

Als toezichthouder maakt u deel uit van een collectief en integraal verantwoordelijk team en kijkt u met een brede blik naar de besturing van de organisatie.

Profiel:

Kijkend vanuit de vaardigheden en kennis die reeds vertegenwoordigd zijn in de RvC, zoekt de Stichting De Leeuw van Putten ter completering van haar Raad van Commissarissen een ervaren toezichthouder met het aandachtsgebied openbaar bestuur/politieke besluitvorming. Tevens is het een pre als de kandidaat een eindverantwoordelijke positie bekleedt en daarmee een goed sparringpartner is op de besturingsvraagstukken van een organisatie in het publieke domein. Het nieuwe lid zal de plek innemen van een vertrekkende commissaris, die in verband met het aanvaarden van een nieuwe voltijdsfunctie zijn lidmaatschap heeft beëindigd.

De kandidaat zal op voordracht van de huurdersvereniging Leeuw van Putten worden benoemd, hetgeen vraagt om een duidelijke affiniteit met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en belangstelling voor het huurdersperspectief. Op de website van De Leeuw van Putten treft u informatie over de Raad van Toezicht en haar zittende leden en hun benoemingstermijnen aan.

Bestuurder en RvC hebben behoefte aan aanvulling met een strategisch sparringpartner die met het oog op de grote herstructurering waar de Leeuw van Putten over enkele jaren mee aan de slag zal gaan, goed thuis is in politiek/bestuurlijk besluitvorming en die dat in samenhang met de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie kan overzien. Naast het vermogen om bovengenoemde rol op een strategisch niveau in de discussie te bespreken, zoekt de RvC van De Leeuw van Putten bovenal een verbindende teamspeler naast een positief kritisch toezichthouder en werkgever ook als sparringpartner de bestuurder tot steun kan zijn in het besturen van deze mooie organisatie.

Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.