De Organisatie

De Leeuw van Putten is een jonge, toonaangevende en ambitieuze woningcorporatie met als werkgebied de stad Spijkenisse. Zij is opgericht in 1981 in een groeikern met een grote bouwopgave. Met ongeveer 4.000 verhuureenheden, 29 medewerkers en een goede financiële positie is zij een belangrijke speler in de lokale woningmarkt. Zij is continu in gesprek met haar omgeving en in bezit van een kwalitatief goede woningvoorraad. Bij de Leeuw van Putten staat een zeer servicegerichte dienstverlening aan de klant voorop.

De positie

De Directeur Bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Stichting De Leeuw van Putten en legt hier verantwoording over af aan de Raad van Commissarissen. Deze raad geeft onder meer goedkeuring aan het strategische beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van de directeur-bestuurder.

Vanwege het terugtreden van één van haar leden zoekt De Stichting De Leeuw van Putten ter completering van haar Raad van Commissarissen een:

 

Lid Raad van Commissarissen

aandachtsgebied Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Het betreft een positie op voordracht van de huurdersvereniging en van dit lid RvC wordt dan ook verwacht dat hij/zij het huurdersperspectief in de Raad representeert. Leden RvC opereren verder zonder last of ruggespraak.

Profiel:

De kandidaat dient oog te hebben voor de maatschappelijke opgaaf van de woningstichting en heeft derhalve kennis van de ontwikkelingen op het gebied van welzijn, zorgbehoeften en -diensten; demografische- en samenlevingsontwikkelingen zoals vergrijzing, multiculturele ontwikkelingen; sociaaleconomische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De kandidaat dient te weten wat er speelt op deze gebieden en de relatie te kunnen leggen met de belangen van de relevante partijen en belanghouders. Bekendheid met en/of afkomst uit de Metropoolregio verdient dan ook de voorkeur. Tevens wordt van kandidaten voor deze positie verwacht dat zij zelf directie- en/of bestuurservaring meebrengen.

Bestuurder en RvC hebben behoefte aan aanvulling met een strategisch sparringpartner die in staat is om het maatschappelijke speelveld te overzien en te begrijpen welke rol een woningcorporatie daarin kan vervullen. Naast het vermogen om bovengenoemde rol op een strategisch niveau in de discussie te bespreken, zoekt de RvC van De Leeuw van Putten bovenal een verbindende teamspeler die de verschillende rollen van de RvC goed weet te doorgronden en naast een positief kritisch toezichthouder en werkgever ook als sparringpartner de bestuurder tot steun kan zijn in het besturen van deze mooie organisatie.

Informatie en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders van DirectieWerf (vanaf 24 maart bereikbaar: 06-20723398). De PDF met de volledige profielschets vind u hier: profielschets lid RvC3 VHV 2016 def VHV 2016 def  Uw brief en reactie ontvangen wij graag vóór 16 april 2016, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of  Postbus 23, 6700 AA Wageningen.

Zie voor meer informatie over Stichting De Leeuw van Putten: www.deleeuwvanputten.nl