Woonbron is een gezonde, ambitieuze woningcorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Woonbron werkt met 600 betrokken medewerkers onder het motto ‘wonen met kwaliteit’ aan goed, prettig en betaalbaar wonen. De ambities zijn groot. Woonbron wil enthousiaste klanten, een betere en duurzamere woningvoorraad en heel goed zijn in haar vak.

Om dit alles waar te maken, investeert de organisatie ook volop in de eigen organisatie en organisatiecultuur. Woonbron gaat uit van mogelijkheden en kansen, en vraagt dat ook van haar medewerkers. Kernwaarden daarin zijn ‘samen, eigenaarschap en elkaar aanspreken’. Goed werkgeverschap is voor Woonbron belangrijk. Woonbron is er daarom trots op al voor het 2e jaar een “Great Place to Work” te zijn.

Vanwege het vertrek van één van haar bestuurders zoekt Woonbron een bestuurder.  Verbindend, ondernemend en creatief. Visionair met beide benen op de grond en met een hart voor de samenleving

De Functie

De bestuurder is samen met de zittende bestuurder (voorzitter RvB) collegiaal bestuurlijk verantwoordelijk voor Woonbron. Zij vormen een evenwichtig complementair duo dat goed collegiaal kan samenwerken en eenheid van bestuur uitstraalt. De primaire aandachtsgebieden van de nieuwe bestuurder zijn sociaal maatschappelijke vernieuwing en organisatieontwikkeling.

Het Profiel

De bestuurder is in staat om een heldere visie op de toekomst van de volkshuisvesting in het algemeen en de positie van de woningcorporatie in het maatschappelijk middenveld in het bijzonder te ontwikkelen en deze naar alle in- en externe stakeholders op een overtuigende en inspirerende wijze uit te dragen. Is aantoonbaar in staat om een visie te vertalen naar een succesvolle bedrijfsstrategie en te sturen op een proactief beleid. Beschikt over bestuurlijke ervaring en gewicht vanuit een voor Woonbron interessante achtergrond, waarbij gedacht wordt aan mensen van zowel binnen de corporatiesector als daarbuiten. U hebt eerder aangetoond als bestuurder succesvol te zijn in organisatieontwikkeling en vernieuwingsopgaven.

Is als ambitieus netwerker zichtbaar voor de buitenwereld, heeft een ‘dienende’ leiderschapsstijl, stevige, evenwichtige persoonlijkheid, kan heldere kaders schetsen, stuurt op hoofdlijnen, durft keuzes te maken en kan ruimte en vertrouwen aan anderen geven. Is in staat tot aanspreken op verantwoordelijkheid en afspraken, kan doorpakken en stuurt op verandering/transformatie.

Aanbod

Betekenisvolle bestuurspositie bij vooraanstaande Woningcorporatie in dynamische grootstedelijke omgeving. De functie is gewaardeerd in bezoldigingsklasse H (bruto jaarsalaris maximaal € 187.000,-). De benoeming zal plaatsvinden volgens de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een fit- en proper test bij de Autoriteit woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. Ook een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.