Middin helpt zo’n 6.000 mensen met een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan. We weten dat een beperking hen soms kan tegenhouden. Samen zorgen we dat zij kunnen doen wat goed en belangrijk voor ze is. Want midden in het leven is het leuker. Middin helpt met wonen, werken, leren, vrije tijd en met voor jezelf zorgen. Net als met opgroeien en opvoeden. Dit doen we met zo’n 3.500 Middin’ers op 180 plekken midden in veel steden en dorpen van Zuid-Holland. Al honderd jaar.

Vanwege het vertrek van een van de bestuurders ontstaat er een vacature voor een:

Lid raad van bestuur met een bedrijfskundige achtergrond

Communicatief sterke teamspeler met een brede strategische blik en een hart voor mensen

Positie: Het nieuwe lid van de raad van bestuur is samen met de voorzitter raad
van bestuur collegiaal bestuurlijk verantwoordelijk voor Middin. Beiden werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid (zowel in het interne- als  externe stakeholderveld), met eigen aandachtsgebieden in een nader te bepalen portefeuilleverdeling. Voor de nieuwe bestuurder ligt het accent op de bedrijfsvoering van Middin.

De omstandigheden en het economisch klimaat zijn sterk in beweging en noodzaken tot nieuwe manieren van werken en organiseren van de zorg. De arbeidsmarktproblematiek, verdergaande digitalisering en wijzigingen in de bekostiging van de zorg zijn enkele van de belangrijke thema’s voor de komende periode.

Profiel: Je bent een natuurlijke leider met visie die beschikt over kennis en vaardigheden om de organisatie door de huidige en toekomstige ontwikkelingen te leiden. Je hebt bewezen vanuit een strategische positie duurzame verandering in een complexe organisatie(s) te kunnen realiseren.

Als bestuurder voldoe je aan de volgende generieke profielkenmerken:

  • je hebt hart voor mensen en weet op een prettige en laagdrempelige wijze contact te maken met cliënten, verwanten, medewerkers en stakeholders;
  • je hebt een organisatiebrede strategische blik met een bedrijfskundige achtergrond;
  • je bent aantoonbaar in staat om visie te vertalen naar een succesvolle bedrijfsstrategie, en te sturen op een proactieve eigentijdse bedrijfsvoering;
  • je hebt een visie op het werken in een collegiaal bestuur;
  • competenties: sterk ontwikkeld interactievermogen, empathisch, resultaatgericht, zowel conceptueel als analytisch sterk en vermogen tot zelfreflectie;
  • stevige en evenwichtige persoonlijkheid. Schetst heldere kaders, maakt keuzes, geeft richting en geeft ruimte en vertrouwen aan anderen. Spreekt aan op verantwoordelijkheden en afspraken en pakt door.

 

Aanbod: Betekenisvolle bestuursfunctie in prachtige organisatie midden in de samenleving, salaris conform WNT klasse V. (Den Haag, Rotterdam en Rijswijk).

Informatie en sollicitatie: Deze procedure is succesvol afgerond.