De Topsector Life Sciences & Health (LSH) is één van de tien Topsectoren en bouwt onder de naam Health~Holland als kwartier- en coalitiemaker met velen aan het publiek- private kennis- en innovatie-ecosysteem. Health~Holland heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt qua aantal en omvang van de door haar gesubsidieerde publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten en partnerschappen en werkt nu met circa 30 veelal hoogopgeleide professionals aan het versterken van de innovatiekracht en -snelheid van de LSH sector. Op jaarbasis investeert de Topsector LSH ruim 60 miljoen euro aan subsidie om innovatie te stimuleren, waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. Sinds 2019 coördineert het bureau daarnaast de uitvoering van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de overheid op het gebied van Gezondheid & Zorg.

Vanwege het vertrek van de huidige Human Capital Officer zoekt Health~Holland  een opvolger:

Human Capital Officer

Veelzijdige regiefunctie op het snijvlak van onderwijs en zorginnovatie

De Functie

Binnen Health~Holland  speelt de Human Capital Agenda een belangrijke rol. Bij Human Capital draait het om het belang van een vitale beroepsbevolking, voor het bouwen aan een duurzaam, gezond en veilig Nederland. Zowel kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de arbeidsmarkt kunnen van invloed zijn op de snelheid van innoveren en ontwikkelen. De toepassing van nieuwe vormen van gezamenlijk werken, leren en innoveren in learning communities, moeten daarom opgeschaald worden.

De zorgsector verandert, dus moet het onderwijs ook veranderen: dat is de gedachte achter het voorstel voor een transitieagenda in het zorgonderwijs. Sinds december 2020 is een initiatiefgroep met leden uit verschillende partijen (MBO, HBO, WO, NFU, SGF, NLZVE en de patiëntenfederatie) aan de slag om deze transitie in te zetten.

De Human Capital Officer (HCO) is in staat tot het verbinden van partijen, waarbij op de korte termijn vooral het stimuleren en aanjagen van nieuwe en bestaande learning communities en het realiseren en behouden van bestuurlijk commitment voor de transitieagenda centraal staan. Op de langere termijn speelt het realiseren van draagvlak en actiebereidheid onder 46 convenantpartners met het doel om gezamenlijk de Human Capital Agenda vorm en inhoud te geven. In de samenwerking en afstemming  rond de Roadmap Human Capital, die met de andere negen topsectoren is opgesteld, is voor de HCO tevens een belangrijke taak weggelegd.

Het Profiel

De Human Capital Officer beschikt over:

  • een academisch werk- en denkniveau;
  • brede kennis van het beroepenveld in life sciences en/of health;
  • ruime werkervaring in LSH-sector gerelateerd onderwijs, beroepsopleidingsomgeving en/of publiek-private koepelorganisatie;
  • toekomstvisie en helicopterview op de human capital agenda;
  • uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, senioriteit en overtuigingskracht;
  • in staat om soepel te schakelen van strategisch conceptueel denken en handelen, naar tactisch en operationeel optreden;
  • evenwichtige en krachtige persoonlijkheid, treedt in- en extern verbindend op, gericht op samenwerking en doorzettingsvermogen;
  • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift;
  • Teamplayer met zelfstartend vermogen en hands-on mentaliteit.

 

Aanbod

Boeiende veelzijdige regiefunctie op het snijvlak van onderwijs en zorginnovatie. Groeiend bureau met hoogopgeleide professionals in ambitieuze en inspirerende omgeving. Aanstelling voor 32 uur per week, beginnend met een jaarcontract met de intentie tot vaste aanstelling. Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een salaris van max. € 5919,- bruto per maand (o.b.v. 40 uur). Standplaats Den Haag op toplocatie, 1 minuut lopen vanaf station Den Haag Laan van NOI.

Informatie en sollicitatie

De volledige profielschets vindt u hier:  profielschets Human Capital Officer definitief

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) Voor aanvullende vragen en informatie over de procedure kunt u telefonisch contact opnemen. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 23 oktober 2021, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, per e-mail: info@directiewerf.nl

Zie voor meer informatie over Health~Holland : www.health-holland.com