De Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN) is de branchevereniging voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De VGN vertegenwoordigt de branche in het publieke debat en faciliteert en ondersteunt de 190 lidorganisaties daarnaast op het terrein van inhoud van de zorg, werkgeverschap en financiering richting de partners in de zorg, overheid en de politiek. De afstemming met organisaties van cliënten en verwanten is daarbij essentieel. Bij het VGN-bureau werken circa 50 professionals die de leden onderling verbinden en bijdragen aan de verbinding van de branche met de samenleving.

De VGN heeft in samenspraak met mensen met een beperking, hun naasten, zorgprofessionals en bestuurders het gewenste toekomstbeeld geformuleerd in de Visie 2030. De vereniging wil dat mensen met een beperking aan een inclusieve samenleving mee kunnen doen. Om dit voor elkaar te krijgen is inzet nodig van de gehele samenleving. In de toekomst zal voor de VGN nog meer focus komen te liggen op de relatie met werkgevers in private en publieke sectoren, het onderwijs en andere maatschappelijke spelers. Voor de komende jaren ligt er de ambitie om binnen het bureau te werken aan een grotere diversiteit onder de medewerkers.

Vanwege het vertrek van de huidige directeur zoekt de VGN:

Directeur VGN

Inspirerende spelverdeler en verbindende schakel tussen leden, bureau, bestuur en maatschappelijke partners

De nieuwe directeur is in staat de Visie 2030 uit te dragen en mede vorm te geven en daarbij met lef en strategische denkkracht ambitieuze doelen te stellen en de stakeholders hieraan te verbinden. De directeur is in staat om uitdrukkelijk buiten de gebaande paden van een klassieke brancheorganisatie te treden door nieuwe allianties te smeden. De directeur trekt daarin nauw samen op met het bestuur en de voorzitter en wordt ondersteund door het bureau dat bestaat uit 3 leidinggevenden voor de aandachtsgebieden communicatie, zorg en kwaliteit, sturing en bekostiging, arbeidszaken, interne organisatie (secretariaat en bedrijfsbureau). De directeur draagt zorg voor:

  • belangenbehartiging en politieke lobby, vertegenwoordigt de vereniging in diverse commissies en overlegvormen, creëert draagvlak voor de ambities van de VGN;
  • beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -uitvoering;
  • de vertaling van strategische doelstellingen vanuit het bestuur en de Visie 2030 naar de vereniging en het bureau.

Legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid en de voortgang en ontwikkelingen binnen de vereniging. 

Profiel

VGN zoekt een ervaren directeur die:

  • duidelijke affiniteit heeft met mensen met een beperking en met de uitgangspunten van de Visie 2030;
  • kan opereren op hoog strategisch niveau, heeft bij voorkeur kennis van de gezondheidszorg en al ervaring met brancheverenigingen, ministeries en politieke omgevingen;
  • beschikt over financieel inzicht;
  • aantoonbaar buiten de gebaande paden treedt door nieuwe allianties te smeden;
  • stuurt op resultaten, op een inspirerende en coachende wijze leiding geeft aan medewerkers van het bureau;
  • competenties: verbindend leiderschap, communicatief naar binnen en naar buiten, visionair, ondernemend, geeft ruimte en vertrouwen.

Aanbod: Mooie positie voor ondernemende ‘spin in het web’ met strategische denkkracht, verbindend vermogen en affiniteit met mensen met een beperking. Salaris conform FWG 80 CAO Gehandicaptenzorg.

Informatie en sollicitatie:

Deze procedure is succesvol afgerond.