De Stichting Huisartsopleiding Nederland is in 2007 opgericht als het samenwerkingsorgaan van de acht huisartsopleidingsinstituten. Huisartsopleiding Nederland heeft zich ontwikkeld tot landelijk coördinatieorgaan van de huisartsopleiding onder bestuurlijke aansturing van hoofden van instituten, huisartsopleiders en afdelingshoofden. Er zijn belangrijke stappen gezet in integratie en samenwerking, maar er liggen ook nog veel kansen en ambities in de verdere doorontwikkeling in het verschiet. De hoofden van de acht huisartsopleidingsinstituten en de SBOH stellen de financiën beschikbaar. De totale begroting omvat ca. 3 miljoen euro op jaarbasis.

De werkorganisatie staat onder leiding van de directeur. Er zijn ca. 28 parttime medewerkers werkzaam bij de stichting. De helft daarvan is praktiserend huisarts. Daarnaast zijn er enkele onderwijskundigen en beleidsmedewerkers werkzaam en is er een klein secretariaat. Voorts wordt, op basis van detachering, een beroep gedaan op een aantal medewerkers dat in dienst is van de UMC’s.
Vanwege de pensionering van de huidige directeur zoekt Huisartsopleiding Nederland een opvolger.

De Functie
Voor de directeur van de stichting ligt er een uitdagende taak waarin zowel een interne als een extern gerichte rol is weggelegd. Het verkrijgen van draagvlak en commitment is van cruciaal belang, waarbij het weten te realiseren van kwalitatief hoogwaardige diensten en oplossingen de doorslaggevende succesfactor is. De directeur beschikt over de capaciteiten om leiding te geven aan professionals, gericht op het ontwikkelen van producten en het leveren van diensten aan de huisartsopleidingen. Dat vraagt om een klantgerichte oriëntatie en een coachende en consistente ontwikkelingsgerichte managementstijl. De directeur is in staat om de relaties binnen Huisartsopleiding Nederland op een zakelijke, creatieve en heldere wijze te organiseren, waarbij er wederzijdse belangen zichtbaar worden en keuzevrijheid samengaat met wederzijdse betrokkenheid. De directeur zal daarom op veel verschillende niveaus uit de voeten moeten kunnen en zowel bestuurlijke als concrete zaken kunnen regelen. De directeur is het aanspreekpunt voor het bestuur, het gezicht naar buiten en is in staat een brugfunctie tussen de verschillende geledingen te vervullen.

Het Profiel
De directeur dient gelet op de context een verbindende, krachtige en sociaal slimme organisator te zijn. Hij/zij is zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen van het veld en weet daar met een combinatie van organisatiekundige en juridische kennis de juiste ondersteuning te bieden aan het bestuur van Huisartsopleiding Nederland bij het zetten van stappen in de verdere ontwikkeling van de huisartsopleiding zoals die in Nederland vanuit de acht instituten wordt georganiseerd. De directeur kan boven de partijen staan, is een sparringpartner die stevig in de schoenen staat, kan goed de tweede viool spelen, maar toont ook leiderschap zonder zelf de boventoon te willen voeren. De omvang en aard van de organisatie vergt soepel schakelen tussen enerzijds bestuurlijk strategische vragen en anderzijds praktisch operationele zaken die bij het leiden van een kleine organisatie horen.

• U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en heeft ruime integrale management- en bestuurservaring in een complexe en kennisintensieve omgeving (bij voorkeur in academische zorg en/of onderwijs setting en/of vereniging);
• U beschikt over strategisch inzicht, een analytische geest en creatief vermogen;
• U bent een integere betrouwbare bruggenbouwer, gericht op samenwerking en teamontwikkeling. Oplossingsgericht, stressbestendig, evenwichtig en flexibel.
• U bent communicatief en contactueel zeer vaardig en een netwerker met doorzettingsvermogen en oog voor proces.

Aanbod
Veelzijdige fulltime regiefunctie in boeiende en tevens bestuurlijk complexe omgeving van hoogopgeleide professionals. Uitstekend salaris passend bij de zwaarte van de functie, afhankelijk van ervaring tussen schaal 12 (max 110 k) en schaal 13 (max 127k). Standplaats Utrecht.

Informatie en sollicitatie
De volledige profielschets vindt u hier: profielschets directeur HON def. De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders. De responstermijn is inmiddels verlopen. Indien u nog wilt reageren wil ik u vragen eerst telefonisch contact op te nemen op 06-20723398.