De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding en wonen. Wij begeleiden mensen die vanwege een (ernstige) psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben. Met een budget van ca € 39 miljoen en 430 betrokken professionals en 75 cliëntvrijwilligers werken we in het gebied Nijmegen en Rivierenland. De RIBW Nijmegen & Rivierenland is actief in 13 gemeenten.

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een gezonde organisatie waar de cliënt centraal staat en uitgangspunten als zelforganisatie en werken vanuit herstel ondersteunende zorg leidend zijn. Dit betekent dat we uit gaan van het herstelvermogen van ieder mens.

De organisatie heeft recent gekozen om te gaan werken vanuit wooncirkels. De Wooncirkel vormt het kloppende hart waar cliënten elkaar versterken en duurzaam samenleven en waar medewerkers elkaar vinden in hun verschillende expertises. Deze manier van werken vraagt om een andere inrichting van de organisatie en doorontwikkeling van zelforganisatie zodat we de kwaliteit van zorg, goed werkgeverschap en de financiële bedrijfsvoering nog beter kunnen borgen. Voor het nieuwe directieteam zoekt de RIBW Nijmegen & Rivierenland een:

Directeur Gezonde Bedrijfsvoering

teamspeler met verstand van zaken en affiniteit met zelforganisatie

De directeur Gezonde Bedrijfsvoering is gezamenlijk met directeur Herstel & Gezondheid en directeur Mens & Gezondheid verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De directeur Gezonde Bedrijfsvoering geeft leiding aan teams binnen de Service Organisatie (financiën, vastgoed, facilitair, ICT, Servicedesk). Nadruk in de functie ligt op vastgoedontwikkeling en de digitale transformatie in de zorg. De directeur Gezonde Bedrijfsvoering draagt binnen de vastgestelde strategische beleidskaders bij aan strategisch en tactisch beleid op gebied van bedrijfsvoering en biedt ondersteuning aan de teams in het primair proces. De directeur Gezonde Bedrijfsvoering maakt jaarlijks resultaatafspraken met de Raad van Bestuur.

Profiel

  • bedrijfskundige achtergrond door academische opleiding en ervaring, bij voorkeur breed ontwikkeld op bedrijfsvoering inclusief (zorg)vastgoed en ICT;
  • kennis en ervaring in een bedrijfsvoeringspositie met een veranderkundige opgave;
  • ervaring in een leidinggevende rol, met een dienende en verbindende stijl die past bij de doorontwikkeling van zelforganisatie;
  • kennis van ICT en informatiebeleid aansluitend bij de digitaliseringsopgave die er voor de RIBW liggen;
  • kennis van vastgoedontwikkeling;
  • op hoofdlijnen kennis van zorgfinanciering;
  • is initiatiefrijk, resultaatgericht en besluitvaardig, gericht op samenwerken.
  • Ontwikkelingen in de gezondheidszorg dienen te worden bijgehouden en vertaald naar nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening.

Aanbod

Interessante ontwikkelfunctie in betrokken directieteam met een hart voor herstel ondersteunende zorg. Fulltime (eventueel 32 uur) functie in mooie organisatie die werkt aan een cultuur aan van continu leren en professionele ontwikkeling. Schaal FWG 75 CAO GGZ. Standplaats Nijmegen.

Informatie en sollicitatie

De volledige profielschets vindt u hier: profielschets directeur gezonde bedrijfsvoering definitief

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders. Voor aanvullende vragen en informatie over de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen op 06-20723398. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 17 mei 2024, ter attentie van Willem Almekinders, per e-mail: info@directiewerf.nl

De gesprekken bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland zijn gepland op 4 juni (eerste ronde) en 11 of 12 juni (tweede ronde).