MENS De Bilt is dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente De Bilt. Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vormt zij vanaf 1 januari 2021 een organisatie van circa 80 medewerkers en 245 vrijwilligers en een budget van circa 5 miljoen euro. MENS De Bilt ondersteunt initiatieven van inwoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg, faciliteert activiteiten, beantwoordt vragen, geeft ondersteuning en advies en is verantwoordelijk voor de indicatiestelling WMO en vanaf 2021 ook voor de indicatiestelling van jeugdzorg.

Naast het samengaan met het CJG verandert voor MENS De Bilt het komend jaar de subsidierelatie met de gemeente naar een klant-leverancier relatie. MENS De Bilt heeft de basis goed op orde en het primair proces zal conform de prestatie afspraken met de gemeente, ondanks de komende veranderingen, met onverminderde betrokkenheid worden gecontinueerd. Juist in de huidige tijd wordt de meerwaarde van MENS De Bilt in het sociaal domein door inwoners en cliënten indringend ervaren.

Vanwege het vertrek van de huidige directeur zoekt MENS De Bilt een opvolger:

Directeur-bestuurder  

In- en extern verbindend en inspirerend boegbeeld

De Functie

De Directeur-bestuurder is integraal bestuurlijk verantwoordelijk voor MENS De Bilt. Gezien de opgave om de komende jaren de klant-leverancier-relatie met de gemeente verder vorm te geven, zoekt MENS De Bilt een inspirerend boegbeeld dat de organisatie verder helpt te groeien richting (maatschappelijk) ondernemerschap. Ontwikkelingen met betrekking tot welzijn, zorg en samenleving die kansen bieden tot innovaties in de dienstverlening worden gesignaleerd en opgepakt. De directeur-bestuurder treedt daarbij zowel in- als extern verbindend en mensgericht op, met de nodige zakelijkheid die hoort bij het stevig positioneren van een maatschappelijk bedrijf in de context van complex politiek-bestuurlijke omgeving van gemeente, ketenpartners en andere maatschappelijke organisaties.

De directeur-bestuurder is ook richting de eigen organisatie een verbinder die ruimte geeft aan eigen initiatief en professionele verantwoordelijkheid. De directeur-bestuurder heeft daarbij oog voor de competenties die al in de organisatie aanwezig zijn en stimuleert om, daar waar nodig, nieuwe competenties te verwerven.

Het Profiel

U beschikt over:

  • Een academisch werk- en denkniveau;
  • ervaring (b.v.k. in een eindverantwoordelijke rol) met inrichting en ontwikkeling van een (uitvoerings)organisatie van hoogopgeleide professionals;
  • visie en inzicht (op hoofdlijnen) in ontwikkelingen binnen het sociaal domein en zorg & welzijn;
  • mensgerichte, ondernemende instelling met goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
  • verbindende leiderschapsstijl, initiatiefrijk, vernieuwend en besluitvaardig, gericht op samen ontwikkelen in samenhang.

Aanbod

Veelzijdige eindverantwoordelijke fulltime functie in een organisatie met een stevige basis in de De Biltse samenleving. Mooie uitdagende opdracht om met behoud van het goede te werken aan de verdere professionalisering en versterking van de positionering van MENS De Bilt als maatschappelijke onderneming in het sociaal domein. Aanstelling voor onbepaalde tijd. Salaris conform schaal 14 CAO Welzijn.

Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.