Huisartsopleiding Nederland is het samenwerkingsverband van de 8 huisartsopleidingen (academische opleidingsinstituten, huisarts(praktijk)opleiders en artsen in opleiding tot specialist (AIOS)) en een landelijke werkorganisatie. De wetenschappelijke opleiding is ingebed binnen medische faculteiten van de Universitaire Medische Centra (UMC’s) en in een enkel geval binnen de Universiteit zelf. De werkorganisatie ondersteunt de 8 opleidingen bij de uitvoering van de strategische samenwerkingsagenda 2020-2023 en de landelijke processen die nodig zijn om de opleiding tot huisarts te organiseren. Samen staan de samenwerkingspartners voor het goed opleiden van voldoende vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen voor iedereen in Nederland.

Om slagvaardiger te kunnen opereren is in 2018 onder leiding van een interim- directeur een veranderingstraject ingezet. Vanuit een breed gedragen missie visie traject is de strategische samenwerkingsagenda 2020-2023 tot stand gekomen en is besloten de governance structuur aan te passen zodat alle partijen effectiever met elkaar kunnen samenwerken.

De werkorganisatie van Huisartsopleiding Nederland heeft een omzet van ruim 5 miljoen, bestaat momenteel uit circa 30 medewerkers (25 fte) en faciliteert het samenwerkingsverband, zodat de huisartsopleiding regionaal goed kan worden georganiseerd. De helft van de medewerkers is praktiserend huisarts. Daarnaast zijn er enkele onderwijskundigen en beleidsmedewerkers werkzaam en is er een klein secretariaat.

Vanwege het afronden van de opdracht medio 2021 door de huidige directeur-bestuurder a.i. zoekt Huisartsopleiding Nederland een opvolger die de ingezette koers van vernieuwing en professionalisering voortzet en naar een volgende fase brengt:

Directeur-bestuurder

Krachtige autonome verbinder met ruime veranderkundige ervaring in complexe organisaties met hoog opgeleide professionals.

De Functie

De directeur-bestuurder is integraal verantwoordelijk voor de landelijke werkorganisatie en faciliteert het samenwerkingsverband in haar nieuwe vorm zoals dat met ingang van 1 juli 2020 tot stand is gekomen. De Raad van Toezicht treedt op als klankbord en werkgever van de directeur-bestuurder. De afdelingshoofden huisartsgeneeskunde en de hoofden van de huisartsopleidingen van de UMC’s/Universiteit vormen samen de Raad van Eigenaren, die als opdrachtgever verantwoordelijk is voor de inhoud en kwaliteit van de huisartsopleiding en formulering van de strategische samenwerkingsagenda en de daaruit voortvloeiende opdrachten aan de werkorganisatie. De verenigingen van huisarts(praktijk)opleiders en huisartsen in opleiding zijn vertegenwoordigd in de Adviesraad die tevens input levert bij het formuleren van deze opdrachten.

De directeur-bestuurder regisseert het proces ten aanzien van gezamenlijke thema’s zoals beleids- en onderwijsontwikkeling, docentprofessionalisering en kwaliteit. De inhoudelijke regie ligt bij de Raad van Eigenaren. De huidige directeur-bestuurder is opdrachtnemer en treedt in deze fase vaak op als adviseur, coach en raadgever bij het vormgeven en ontwikkelen van de optimale rolverdeling tussen alle actoren. Na een eerste jaar is de verwachting dat de Raad van Eigenaren zelf meer initiërend zal gaan optreden en dat de organisatie dan in de fase is gekomen waarin alle onderdelen, deelnemers en partijen bekend zijn met hun positie, taak en rol en het accent meer zal komen te liggen op het faciliteren van de actoren bij het behalen van de strategische doelen en het verder optimaliseren van de samenwerking.

Richting de werkorganisatie is de directeur-bestuurder een koersvast en coachend leidinggevende die kan doseren en helpt bij het omzetten van de opdrachten naar concrete acties en resultaten. Inmiddels is er ingezet op professionalisering van de werkorganisatie waarbij projectmatig en cyclisch samenwerken, het versterken van de planning & control functie, kennisdeling en leren van elkaar de speerpunten vormen. Tevens wordt er geïnvesteerd in ICT-support, de ondersteuningsfunctie voor het projectmatig werken en zijn er nieuwe (tijdelijke) experts aangetrokken op gebied van van ICT, privacy & gegevensbescherming (AVG), contractmanagement, bedrijfsvoering, financiën en communicatie. Van de nieuwe directeur-bestuurder wordt het doorzetten van de ingezette koers en het verder ontwikkelen van de organisatie verwacht, waarbij het bestendigen en borgen d.m.v. het bieden van structuur, rust en regelmaat de komende jaren van groot belang zijn.

Het Profiel

De directeur-bestuurder beschikt over:

  • een academisch werk- en denkniveau;
  • ruime integrale management- en bestuurservaring in een complexe omgeving;
  • affiniteit met het werkveld (zorg, opleiden en (academisch)onderwijs);
  • ervaring met implementatie van veranderkundige vraagstukken;
  • coachende leiderschapsstijl;
  • intrinsieke motivatie om met doorzettingsvermogen gezamenlijk resultaten te halen;
  • brede bedrijfskundig kennis met een visie op financiële, HRM en digitaliseringsontwikkelingen;
  • evenwichtige en krachtige persoonlijkheid, treedt in- en extern verbindend op, gericht op samenwerking en teamontwikkeling.

Aanbod

Veelzijdige fulltime ontwikkelfunctie in boeiende en tevens bestuurlijk complexe omgeving van hoogopgeleide professionals. Uitstekend salaris passend bij de zwaarte van de functie. Bezoldiging geschiedt binnen de kaders van de Regeling normering topinkomens OCW-sectoren, klasse D. Standplaats Utrecht.

Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.