HW Wonen is thuis in de Hoeksche Waard. HW Wonen is een jonge organisatie, maar beschikt wel over jarenlange ervaring. De corporatie zag het levenslicht op 1 januari 2010 toen de fusie van de Christelijke Woningstichting ’s-Gravendeel, Woningstichting De Maashoek en Woonstichting Union een feit werd. Hierdoor ontstond een financieel gezonde en slagvaardige organisatie. Er zijn ongeveer 90 mensen werkzaam. In 2014 vierde HW Wonen 100 jaar sociale volkshuisvesting in de Hoeksche Waard. HW Wonen is een corporatie die ongeveer 10.000 woningen, garages en bedrijfspanden verhuurt in de Hoeksche Waard.

Vanwege het vertrek van één van haar bestuurders zoekt HW Wonen een:

Bestuurder

Mensgerichte financial: strategisch, verbindend en samenwerkingsgericht

Functie: Op strategisch niveau zijn beide bestuurders gezamenlijk verantwoordelijk voor ‘de klant’ en de integrale volkshuisvestelijke opgave. Op strategisch niveau is de nieuw te werven bestuurder primair verantwoordelijk voor financiën en is de zittende bestuurder primair verantwoordelijk voor Vastgoed. Sturing op de doelen in het ondernemingsplan is vanzelfsprekend een gezamenlijke verantwoordelijkheid, evenals het zetten van de stip op de horizon voor de organisatie.

Op de terreinen van de strategische positie, strategische doelen en identiteit wordt geen nader onderscheid in aandachtsgebieden aangebracht. Portefeuillemanagement en strategisch personeelsbeleid zijn gezamenlijke aandachtsgebieden met directe inhoudelijk relaties. De primaire aandachtsgebieden van de nieuwe bestuurder zijn: Financiële strategie, ICT en digitalisering, Control & audit, Inkoop en opdrachtgeverschap, Compliance.

Profiel: Teamspeler die op inspirerende wijze samen met de collega bestuurder (voorzitter RvB) en het bestuursteam leiding geeft aan de doorontwikkeling van HW Wonen waarin digitalisering, zelfsturing en resultaatgericht werken centraal staan.

Kennis en ervaringsgebieden

 1. Affiniteit met de volkshuisvesting en zicht op de issues in de sector;
 2. Kennis en ervaring op academisch werk- en denkniveau, met name op de navolgende terreinen:
 • finance & control, risico- en cashmanagement, (externe) financiering
 • wet- en regelgeving & governance van de sector
 • ICT en digitalisering
 • Klantstrategie en –bedieningsconcepten
 1. Ervaring met strategie ontwikkeling en vertaling naar beleid en implementatie;
 2. Aantoonbaar leiderschap met oog voor toekomstgericht wonen;
 3. Heeft een integrale blik waarvan de financiële continuïteit een belangrijk onderdeel is;
 4. Heeft een visie op digitalisering;
 5. Affiniteit met stakeholder management (lokale politiek, huurders, etc.) en is maatschappelijk betrokken;
 6. Affiniteit met organisatieontwikkeling.

Persoonlijke kenmerken

 1. Geschikt om als bestuurder HW Wonen extern te vertegenwoordigen;
 2. Verbindende persoonlijkheid om intern en extern mensen en werkwijzen op elkaar te laten aansluiten;
 3. Complementair met de zittende bestuurder;
 4. Dienstbaar aan de maatschappelijke opgave;
 5. Integer en empathisch, wekt en geeft vertrouwen;
 6. Doortastend en besluitvaardig, weet mensen mee te krijgen, heeft impact; g. Verbindend communiceren;
 7. Diversiteit qua m/v, achtergrond en ervaring;
 8. Regionale binding is een pré.

Aanbod: Boeiende bestuurspositie bij gezonde woningcorporatie in groene omgeving; mooie organisatie qua omvang die combinatie menselijke maat met financiële slagkracht met zich meebrengt. De functie is gewaardeerd in bezoldigingsklasse F. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond. Conform de Governance Code Woningcorporaties vindt benoeming plaats voor een periode van 4 jaar. De benoemingsperiode kan telkens met 4 jaar worden verlengd.

Informatie en sollicitatie: Deze procedure is succesvol afgesloten.