De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Wij begeleiden mensen die vanwege een (ernstige) psychiatrische aandoening ondersteuning nodig hebben. Met een budget van ca. € 35 miljoen en 442 betrokken professionals werken we vanuit drie regio’s: Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Rivierenland. De RIBW Nijmegen & Rivierenland is actief in 13 gemeenten.

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een gezonde organisatie waar de cliënt centraal staat en kernwaarden als zelforganisatie en werken vanuit positieve gezondheidszorg leidend zijn. Verandering en verschuiving in financiering vraagt om herpositionering, waarbij momenteel een transitie richting Wlz gefinancierde zorg is ingezet. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsrelaties met ketenpartners en voortdurende aanpassing en ontwikkeling van de organisatie en  medewerkers.

Vanwege het vertrek van de huidige bestuurder zoekt de RIBW Nijmegen & Rivierenland een opvolger:

Bestuurder

Stevig en ondernemend boegbeeld met uitstekende netwerkvaardigheden en een hart voor mensen met psychische problematiek

De bestuurder vormt de eenhoofdige Raad van Bestuur en draagt eindverantwoordelijkheid voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland. De bestuurder is een stevig boegbeeld, die zowel in- als extern mensen verbindt en die op een natuurlijke, toegankelijke en transparante wijze leiding geeft aan de verdere ontwikkeling van de organisatie in lijn met de reeds ingezette koers, daarbij gebruikmakend van de kracht en taakvolwassenheid van de mensen in de organisatie. De bestuurder geeft direct leiding aan het directieteam dat bestaat uit drie directeuren. De bestuurder hecht aan goede medezeggenschap van cliënten en medewerkers en pakt daarin de rol die de bestuurder heeft, ook op basis van de relevante wetgeving. De bestuurder is de gespreks- en onderhandelingspartner voor de Cliëntenraad en Ondernemingsraad en vindt een open en constructieve relatie met deze medezeggenschapsorganen belangrijk.

Profiel

  • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur relevante academische opleiding of postdoctorale opleiding.
  • Ervaring op bestuurlijk niveau.
  • Ervaring met netwerken, bij voorkeur binnen zorg/gemeentelijke/politieke omgevingen.
  • Aantoonbare ervaring of tenminste aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoering, vastgoed en risicomanagement.
  • Bereidheid zich te committeren aan de regio Nijmegen & Rivierenland en voor zover nog niet aanwezig te investeren in een stevig netwerk in het werkgebied.
  • Heldere en inspirerende visie op zorg en welzijn en wat dat voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland betekent.
  • Een visie waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat en die aansluit bij de ingezette strategische beweging van de RIBW Nijmegen & Rivierenland.
  • Competenties: leiderschap, netwerker & boegbeeld, drive & energie, ontwikkelaar & maatschappelijk ondernemer, communicatievaardig, resultaat- en samenwerkingsgericht.

Aanbod: Mooie bestuurlijke positie in gezonde ambitieuze organisatie met grote maatschappelijk betekenis. Salaris conform WNT-2 klasse lV.

Informatie en sollicitatie:

Deze procedure is succesvol afgerond.