Libertas Leiden biedt ondersteuning aan de inwoners van Leiden en levert een breed pakket aan diensten op het gebied van Wonen met Zorg, Thuiszorg en langer thuis vanuit verschillende locaties in de stad. De professionals die werken bij Libertas Leiden kennen de wijken goed en weten wat er speelt. Libertas is een organisatie in het hart van de stad Leiden.

Libertas Leiden staat midden in de samenleving en wil nadrukkelijk samenwerkingspartner zijn in Leiden en de directe omgeving. We voorzien in een divers aanbod van steun en zorg, onafhankelijk van de woonvorm of financieringsvorm. We leveren een bijdrage aan zinnige en doelmatige zorg o.a. door inzet van ziekenhuisverplaatste zorg en het hanteren van positieve gezondheid.

Libertas Leiden kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Met medewerkers, management, Bestuurder en toezichthouders is gebouwd aan een duurzame organisatie die de cliënt centraal stelt en in deze dynamische wereld nu goed op weg is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Vanwege het vertrek van de huidige Bestuurder zoekt Libertas Leiden een opvolger:

Bestuurder

Inspirerend boegbeeld voor lerende en innovatieve zorgorganisatie in het hart van de Leidse samenleving

De Bestuurder draagt eindverantwoordelijkheid voor Libertas Leiden, geeft direct leiding aan het managementteam dat bestaat uit de twee Sectormanagers, de Manager HR, de Manager bedrijfsvoering en control en de Bestuurssecretaris. De opdracht voor de nieuwe Bestuurder is om in een krappe arbeidsmarkt met beperkte financiële middelen de missie van Libertas Leiden te realiseren, zodat klanten eigen regie en kwaliteit van leven ervaren en medewerkers plezier hebben in hun werk en hun vak kunnen uitoefenen. De twee sectormanagers zijn integraal verantwoordelijk voor hun sector (inclusief bedrijfsvoering) en worden daarbij ondersteund door een compacte staf. De Bestuurder is een empathische en enthousiasmerende persoon, die zowel in- als extern mensen verbindt en die op een natuurlijke, toegankelijke en transparante wijze leiding geeft aan de verdere ontwikkeling van de organisatie in lijn met de reeds ingezette koers, daarbij gebruikmakend van de kracht en taakvolwassenheid van de mensen in de organisatie.

Profiel

  • leidinggevende ervaring als Directeur of Bestuurder bij voorkeur van een organisatie met professionals in de VVT sector;
  • affiniteit met zorg/welzijn en de grootstedelijke problematiek waar Libertas Leiden mee te maken heeft;
  • het vermogen om zich snel de inhoudelijke uitdagingen eigen te maken;
  • een heldere visie op de huidige ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning en de positionering van Libertas Leiden;
  • succesvolle ervaring in een extern complex bestuurlijk krachtenveld;
  • aantoonbaar in staat om te sturen op het brede gebied van zorgproductie, financiën, personele inzet en kwaliteit;
  • competenties: visie, zelfreflectie, waarde gedreven leiderschap, omgevingsbewustzijn, ondernemerschap, resultaatgerichtheid.

Aanbod: Mooie eindverantwoordelijke positie in een organisatie met de menselijke maat en een stevig fundament in de Leidse samenleving. Gezonde ambitieuze organisatie in ontwikkeling die werkt aan verdere professionalisering en positionering. Salaris conform WNT-2 klasse lll.

Informatie en sollicitatie: Deze procedure is succesvol afgerond.